Sputtr.com | Alternative Search Engine

Vendimet

The Kauffman Firm 2 web post

KAUFFMAN FIRM SURVEY 2: THE CAPITAL STRUCTURE DECISIONS OF NEW FIRMS 1 TABLE OF CONTENTS This paper investigates the capital structure choices that firms make in their initial year of operations, using restricted-access data from the Kauffman Firm Survey.

For: EO "ILLYRIA" Insurance Company sh.a -Prishtinë

251/10 Date: 17.12.2010 Reference: 251/10 For: EO "ILLYRIA" Insurance Company sh.a -Prishtinë From: Mr. Hysni Hoxha -President of the PRB Subject: Response to the memo of the 15.12.2010 Procurement Review Body, pursuant to the Article 99 of the LPP no. 03/L-241 of the Law on Public Procurement ...

PROCUREMENT REVIEW PANEL , appointed by the President ...

P.SH 37/11 PROCUREMENT REVIEW PANEL , appointed by the President Pursuant to the Article 102.1 of the Law on Public Procurement in Kosovo composed of Mr. Ekrem Salihu-President , deciding according to the article 105 point 2.1 of the Law on Public Procurement, concerning the complaint of the EO ...

Prizreni - Raporti komunal

1 Prizreni - Raporti Komunal - www.institutigap.org Instituti për Studime të Avancuara GAP Prizreni - Raporti komunal Tetor 2009

Hulumtim kërkimor mbi nivelin e Dhunës në Baza Gjinore në ...

Hulumtim kërkimor mbi nivelin e Dhunës në Baza Gjinore në Kosovë dhe ndikimin e tij në Shëndetin Riprodhues të Grave Prishtinë, Kosovë 2008

The Kosovo Cadastral Agency and The Cadastral Sector in Kosovo

THE KOSOVO CADASTRAL AGENCY AND THE CADASTRAL SECTOR IN KOSOVO BUSINESS PLAN 2009-2014 and DEVELOPMENT STRATEGY 2009-2011 6 (106) Government Decision 1 1 Government decision (translation) - original signed document is in Albanian: http://www.ks-gov.net/ZKM/repository/docs/Vendimet_e_Mbledhjes_se_70-te_te ...

TERMS OF REFERENCE

• Të bashkëpunojë për zbatimin e vendimeve, notifikimin e kërkesave dhe njoftimin lidhur me Vendimet a AKP-së. _____

ANALIZA E PROCEDIMEVE TË ÇËSHTJEVE PENALE NË APEL NË ...

Ashtu si me vendimet e shkallës së parë, gjykatat e apelit duhet të japin një përshkrim të rrethanave të faktit dhe provave mbi të cilat kanë mbështetur vendimet e tyre, si dhe arsyet pse gjykata nuk i pranon provat e kundërta .