Sputtr.com | Alternative Search Engine

Verantwoordelijkheid

Publications Maurice Adams

- “Verantwoordelijkheid en het recht: een inleiding en taxonomie”, in Verantwoordelijkheid en recht, Mechelen, Kluwer, 2008, p. 3-11. - “Vrijheid en verantwoordelijkheid van de rechterlijke macht”, in Verantwoordelijkheid en recht, Mechelen, Kluwer, 2008, p. 135-155.

USB Flightsimulator installation

We hebben echter geen invloed op de manier waarop u dit model bouwt en gebruikt; daarom wijzen wij elke verantwoordelijkheid af. AFWIJZING VAN VERANTWOORDELIJKHEID / SCHADEVERGOEDING Als fabrikant, heeft PROTECH geen invloed op de manier waarop u het model bouwt en hanteert, noch hoe u componenten van ...

Sales Representative Noord Nederland

• Informatievoorziening • Neemt actief deel aan Sales Meetings en overleggen/vergaderingen van de buitendienst • Neemt verantwoordelijkheid voor periodieke managementinformatie m.b.t. sales • Neemt verantwoordelijkheid voor het signaleren van trends en ontwikkelingen binnen het eigen rayon ...

General Conditions -Algemene voorwaarden - Conditions Générales

De verantwoordelijkheid ten aanzien van derden, welke ook de grondslag is, rust exclusief op de klant die bijgevolg de N.V. KREGLINGER EUROPE waarborgt tegen alle vordering nopens de verantwoordelijkheid die zou aangespannen geweest zijn door derden.

EU Regulatory Medicines Network

Afsluiting Inhoud 44 Enkele slotwoorden Het 'European RegulatoryMedicines Network':-strak gereguleerd voor licensing/farmacovigilatie-nog relatief jong voor clinical trials METCsin Nederland:-sleutelpositie bij goedkeuren en bewaken van studies-bredere verantwoordelijkheid dan Ethische Commissies in ...

Transparantieverslag 2011 (bijgewerkt tot 31 maart 2011)

De verantwoordelijkheid voor de uitwerking en implementatie van interne procedures ligt bij het Management Comité (Policies and Procedures

R&TTE Declaration of Conformity (DoC) R&TTE Declaration de ...

... R&TTE Declaration de Conformite (DoC) R&TTE Verklaring van Conformiteit (DoC) We, Nous, Wij, KYOSHO CORPORATION Hereby declares under our sole responsability that the following product: Declarons sous notre seule responsabilite que le produit: Verklaren, geheel onder eigen verantwoordelijkheid, dat ...

Veroordeeld
tot
verantwoordelijkheid


V OORWOORD Als laatstejaarsstudenten Sociaal Werk kregen we de kans om een gevangenisconcept voor de 21ste eeuw te bedenken en hier rond een website te ontwikkelen.

Vlinders en libellen geteld: jaarverslag 2010

Nederland heeft een speciale verantwoordelijkheid voor deze Europees beschermde soort. Foto: Robert Ketelaar. Op bloemrijke halfnatuurlijke graslanden, hier vol met blauwe knoop, kunnen ook in Nederland nog steeds grote aantallen vlinders vliegen.

ATTENTION DANGER!

Rotsklimmen, bergsport en aanverwante activiteiten houden gevaren in. Het ls de verantwoordelijkheid van eenieder die dit materiaal gebruikt om goede technieken voor het veilige gebruik van dit materiaal en voor het beoogde doel te leren en in praktijk te brengen en om on situaties waarin een ...