Sputtr.com | Alternative Search Engine

Verschijnt

Engineering Design and Technology Series - Engineering Design ...

Er verschijnt een venster waarin u kunt selecteren welke sheets in de eDrawing verwerkt moeten worden. Klik op OK. In de eDrawings Viewer verschijnt een eDrawing van de

HAMPAG – UNIVERSAL PAGER ALARM

Indien de boodschap niet gelezen wordt binnen de 8 seconden, verschijnt UNREAD 1 op het scherm. o Elke 2 minuten zal de pager een ongelezen boodschap herhalen.

Philips SPC 600NC PC Camera

Als het scherm voor de taalkeuzescherm niet automatisch verschijnt, ga dan naar de Windows Verkenner en dubbelklik in de map van het cd-rom-station op het programma 'Set-up.exe'. > Het software-installatiescherm verschijnt. 3 Selecteer in elk geval 'SPC 600NCPC Camera'. 4 Volg de instructies op het scherm ...

SPE3000 series

Hoe koppel ik hem los? 1 Safely Remove Safely Remove Hardware Hardware (hardware veilig verwijderen) in de taakbalk rechtsonder in het scherm. 2 Selecteer, in het venster dat verschijnt, de naam van het apparaat dat moet worden verwijderd en Stop Stop . 3 Stop a hardware Stop a hardware device device (een ...

GEBRUIKERSHANDLEIDING NOTICE D’EMPLOI MANUAL DEL USUARIO ...

Druk op de HOLD-toets om de "Data-Hold" mode te activeren : het " D-H"-symbool verschijnt op de display. In de "Data-Hold" mode worden de waarden voor de geselecteerde ingang (T1, T2 of T1-T2) tijdelijk bevroren en er

SolidWorks ® tutorial 6 TEKENING EN VAN BOTER, KAAS EN ...

Kies in het menu dat verschijnt: Properties. 9: 1. Geef als naam voor het tekenvel: Samenstelling. 2. Stel in het menu dat verschijnt de schaal in op 2:1 3.

1 channel time switch - daily cycle

verschijnt. 3. functietoets “-” indrukken tot «16:45» als inschakeltijd op het display verschijnt. 4. functietoets “P” indrukken voor

SolidWorks tutorial voor VMBO

Ook kun op de rechter muisknop klikken, en dan in het menu dat verschijnt Select kiezen. 14 15 Als het commando afgebroken is kun je een ander commando starten, of bijvoorbeeld een element weggooien: klik het element in de sketch aan, en druk op het toetsenbord op de <Delete>-toets (let op: niet de ...

HP Photosmart 7150 Setup Guide

Het dialoogvenster van de HP PhotoSmart-printer verschijnt. Klik op De software voor de HP Photosmart installeren. Belangrijk: Sluit de computer pas aan op de printer wanneer hierom wordt gevraagd.

Counter module

De "E.OUT" wordt geactiveerd indien beide identiek zijn. y Druk op de toets Set/Run (Set verschijnt eventjes). y De waarde kan worden aangepast d.m.v. de Up of Down toetsen. y Druk op de toets Set/run voor het opslaan v/d waarde (Run verschijnt eventjes).