Sputtr.com | Alternative Search Engine

Verskyning

Epifanie – VERSKYN: Hierdie tyd van die kerkjaar ne t na ...

Buig voor die Here by sy heilige verskyning! 3Die stem van die Here weerklink oor die waters. Dit is die magtige God wat die weer laat dreun; die

Stephanus Muller

In die geval van Barnes se kortverhaal is Sibelius die hoofkarakter, maar hierdie soort aanwending van historiese komponiste is ook moontlik vir kleurvolle newekarakters. 'n Onlangse Suid-Afrikaanse voorbeeld is die verskyning van Feruccio Busoni (as hy self) in Chris Walton se Sound Bites .

eNUUS INHOUD / eNEWS CONTENT 1. Message from the Editor Dr ...

Ons is baie opgewonde met die verskyning van die nuusbrief en die geleentheid wat dit bied om kennis met u te deel. Met Peter Massmann aan die stuur en Dr. Michael Bradfield as redakteur kan u verseker wees dat u op hoogte gehou sal bly met die nuutste

Support for female entrepreneurs in South Africa: Improvement ...

Die vraag ontstaan of die posisie van vroulike entrepreneurs met betrekking tot finansiering, konsul-tasie, opleiding en die verskaffing van infrastruktuur enigsins na die verskyning van die Witskrif verander het. 'n Delphi-ondersoek is onder kenners omtrent die ontwikkeling van vroulike ...

LitNet Akademies

In die geval van Barnes se kortverhaal is Sibelius die hoofkarakter, maar hierdie soort aanwending van historiese komponiste is ook moontlik vir kleurvolle newekarakters. 'n Onlangse Suid-Afrikaanse voorbeeld is die verskyning van Feruccio Busoni (as hy self) in Chris Walton se Sound Bites .

ADULT NON-FICTION VOLWASSE VAKLEKTUUR

Vrouegesondheid word weer sterk in die kollig ge-plaas met die verskyning van Linda Friedland se boek Self. Friedland, 'n mediese dokter, internasionale spreker en konsultant, het bevind dat daar 'n tekort is aan gesondheidsgidse vir Suid-Afrikaanse vroue, en veral gidse wat moderne medisyne integreer ...

"Musiek kan my teken": klanke, voëlgeluide en musiek in die ...

Het bewuste luisteren Tussen sprookje en openbaring: Het zoeken naar de verborgen boodschap van de muziek (Kennisgewing in Brugge; aangehaal in "Lentesonate: Mei 1997"; Spies 1998: 54) Inleiding Die verskyning van Lina Spies se jongste bundel, Duskant die einders (2004), was die aansporing vir 'n ...

Hoofstuk 6: 'n Greep uit die lewe van Ingrid Jonker as ...

Dit kom ook voor in Jonker se gedig: "Aan M.B." 105 (Mamma Beatrice?) en is volgens Van Wyk 'n voorbeeld van die hallusionêre verskyning van die dooie moeder aan die subjek.

LlTERATUURVERWYSINGS

szazadban (Die verskyning, geskiedenis en uit­ gawes van die Heidelbergse Kategismus in Hongarye in die sestiende­ en sewentiende eeu) in Bartha, T (ed), A Heidelbergi Kate tortenete

RABADIA RATŠHATŠHA

Studies*in*Bantoetale , *2(1):*7*36.* 1975.*O.K.*Matsepe:*By*die*verskyning*van*Letšofalela*1972."*Limi, *3(1):*47*63.* 1976.*Die*ontwikkeling*van*die*Noord*Sothoverhaalkuns.Studies*in*Bantoetale