Sputtr.com | Alternative Search Engine

Vizualizacije

O merskih znač ilnostih dveh ocenjevalnih lestvic za oceno ...

poudarek prispevka pa je na uporabi različnih metod analize podatkov: inferenčne statistike in vizualizacije podatkov, bivariatnih in multivariatnih statističnih metod ter parametričnih in neparametrič

Sveučilišni kampus Borongaj Borongaj University Campus ...

Radi lakše usporedbe, analize i vizualizacije, svakoj je zoni namjene površina dodan atributni podatak o tzv. 'skupnoj namjeni površina'. Takvih sku-pnih namjena u postojećem sustavu ima 18, što je znatno praktičniji broj za analizu (prikaz 1.).

Magnetna rezonanca i scintigrafija skeleta u detekciji ...

gućnosti multiplanarne vizualizacije anatomskih i patoloških detalja, već i na velikoj prostornoj i kontrastnoj rezoluciji, kao i postojećem potencijalu MRI za tkivnu karakterizaciju

HOW TO COMMUNICATE AND IMPLEMENT STRATEGIES IN A STRONG ...

Pomoću ovog modela vizualizacije, primjena višestruko usredotočene strategije je u slučaju proučene organizacije pokazala da bolje odgovara za strateško donošenje odluka.

The incidence of difficult intubation in 2 000 patients ...

Prava ote ana intuiba-cija definisana je kao nemogućnost vizualizacije epiglotisa kod direktne laringoskopije (ocene III i IV). Rezultati. Ote ana intubacija utvrđena je kod 110/2 000 bolesnika (5,5%).

Cartographic Rules and Differences in Nautical Data ...

U posljednje vrijeme usvajanjem novih tehnologija i promjene metoda navigacije mijenjaju se i kartografska pravila vizualizacije objekata. Tako simboli na pomorskim kartama postaju sve jednostavniji i krupniji, a smanjuje se i količina onih objekata koji nisu bitni za sigurnost plovidbe, posebno je ...

BI i ERP: Kako (u praksi) spojiti dva svijeta?

24.9.2009 SAP Business Objects 09 23 Zaklju˛ak z Nova b4b organizacija prati potrebeSAP kupaca u regiji z SAP BusinessObjects BI platforma uvelike proširujemogu¸nosti otkrivanja i vizualizacije SAP ERP i BW podataka te otvara proaktivni pristup daleko ve¸em broju korisnika z SAP Netweaver platformaje naj ...

DIPLOMSKI RAD

3D izmjere i kasnije vizualizacije dvorca Patačić željeli smo pokazati mogućnosti moderne geodezije. Točnost koju je trebalo ostvariti bila je ± 2cm, kako bi postigli visoku razinu

Dikarya

Kombinacijom SDS-elektroforeze, kao brzog načina razdvajanja i vizualizacije proteoma, i bioinformatičkih metoda, koji bi te rezultate mogli da relativno brzo obrade, dobio bi se rentabilan alat za sistematička istraživanje velikog broja uzoraka gljiva. 1.1.

SUPERVISED DESCRIPTIVE RULE INDUCTION

dve metodi vizualizacije (paliˇcna vizualizacija in vizualizacija v ROC prostoru (Kralj et al., 2005)) in postopek za evalvacijo podskupin (Kavˇsek in Lavraˇc,