Sputtr.com | Alternative Search Engine

Vladala

Koko Šanel Gabrijela Koko Šanel, francuska modna kreatorka ...

Koko Šanel Gabrijela Koko Šanel, francuska modna kreatorka, jedna o d najčuvenijih XX veka, koja je gotovo 60 godina suvereno vladala visokom pariskom modom

IVOT I ŠKOLA LIFE AND SCHOOL

Još za trenutak vladala je tišina, a zatim sam čuo smijeh. Iz stotinu grla do mene je dopirao smijeh. Sve do tada, dok se nisu počeli smijati, mislio sam da su tata i mama tu negdje, u blizini, ali sada sam znao da ih neću naći...

WELCOME TO PARADISE BELOW BLEGOŠ

Zgodovinska poročila o dolini segajo v leto 973, ko je nemški cesar Oton II. del doline, skupaj s Škofjo Loko in Selško dolino, daroval freisinški škofiji na Bavarskem, ki je območju vladala vse do 19. stoletja.

ABCDBBEF E B B˘ˇˆ ˇˆ ˙˝ E ...

Pred grafinimi igricami pa je trgu vladala generacija tekstovno baziranih iger, pri katerih so igralci komunicirali z raunalnikom in skozi vodene dialoge

untitled [www.mikroknjiga.rs]

1 1 UVOD Svakim od protekla tri stoleña vladala je po jedna tehnologija. Osamnaesti vek je bio era velikih mehaniåkih sistema koji su doveli do Industrijske revolucije.

MODERNA FILOZOFIJA Fridrih Niče

Savremena filozofija će se često vraćati na Ničeove ideje i zato je Ničeova filozofija danas jedna od najuticajnijih, iako su savremene interpretacije u velikoj meri izmenile sliku koja je nekad vladala o Ničeu.

SRI LANKA I JUZNA INDIJA 06 NOV 2011

Poludnevno razgledanje grada, nekadaönje političke prestonice dinastije Vodejar, koja je vladala drûavom Karnataka nekih 150 godina, sve do osloboñenja od Britanaca.

1 Edo Popovi ć

U njoj je uvijek vladala tišina, ona jeziva tišina što prethodi katastrofama, gusta, gotovo opipljiva tišina uo či praska groma i kiše nošene

Stajner Karlo - 7000 dana u Sibiru

U prostoriji je vladala tišina koju je prekidalo jecanje mlade djevojke. Ponovo sam pomislio na svoju ženu. Svakih dvadeset minuta otvarala bi se vrata i vojnik bi nas prozivao po imenu.

SA POSETOM VERONI, PADOVI I TRSTU 4 dana - autobusom

Moćna i nezavisna Mletačka republika koja je vladala nad pola Mediterana oduvek je privlačila pustolove, careve i osvajače. Ispresecana brojnim kanalima kojima plove gondole (glavni je Canal Grande) i povezana sa oko 400 mostova, Venecija pleni svojom neobičnošću i lepotom.