Sputtr.com | Alternative Search Engine

Voorsetsels

MATRIC REVISION EDITION 8 AFRIKAANS

A passion for teaching is the name of the game! When my son was in primary school he once asked me what hobbies I had. The spontaneous answer

STUDY REQUIREMENTS FOR MARCH FORMAL ASSESSMENT 2011 GRADE 5

Afrikaans: Begripstoets Poesie (gedigte) Werkwoorde; Selfstandige naamwoorde Meervoude; Verkleining; Lettergrepe; Lande en Taal; Soorte sinne; voorsetsels; Verlede tyd Maths: BODMAS; Mathematical Terminology; Laws of zero and one; Natural and whole numbers; Multiples; Factors; Rules of divisibility ...

VOORSETSELS EN TELWOORDE

51 VOORSETSELS EN TELWOORDE Leeruitkomstes en Assesseringsstandaarde LEERUITKOMS 4 Ta al Die leerder is in staat om taalstrukture en -konvensies gepas en doeltreffend te gebruik ASSESSERINGSST ANDAARDE •Identifiseer en gebruik die voorsetsels en telwoorde in 'n verskeidenheid tekste akkuraat ...

Voorsetsels en telwoorde

23 WOORDSOORTE Voorsetsels en telwoorde Leeruitkomste en Assesseringstandaarde Leeruitkoms 4 (Taal) Die leerder is in staat om taalstrukture en -konvensies gepas en doeltreffend te gebruik.

LAERSKOOL BELLPARK PRIMARY WERKSAFBAKENING / DEMARCATION OF ...

- Voorsetsels Spel - Groep 1 – 4 - Koppeltekenwoorde - Kappie woorde ENGLISH HOME LANGUAGE Language - Punctuation and Capital letter - Collective nouns

HERZLIA MIDDLE SCHOOL NOVEMBER EXAMS 2010 STUDY MATERIAL GRADE 7

Leer voegwoordelys (groep 1, 2, 3) o Voorsetsels (op, met, in, uit, teen, langs, ens.) Leer getikte voorsetsellys. o Die Selfstandige Naamwoord (meervoude, verkleinwoorde en teenoorgestelde geslag ( opposite gender ).

Graad 4 Nov2010

GRAAD / GRADE 4 AFRIKAANS HUISTAAL Eenheid 4 : - Samestellings - Voorsetsels - Verbuiging van byv. nw. - Trappe van vergelyking - Leestekens

HERZLIA MIDDLE SCHOOL

Voorsetsels (in, op, met, sonder, langs, ens.) Leer getikte voorsetsellys. Byvoeglike naamwoorde: Skryf die korrekte / regte vorm van die woord tusen hakies.

Midstream College Exam Breakdown November 2008 Grade 7

17. Voorsetsels 18. Hulpwerkwoorde - verlede en toekomende tyd 19. Ontkenning 20. Woordorde (STOMPIE) HOOFTAAL ('n Volledige studiegids vir albei vraestelle word aan die leerlinge gegee.)

Midstream College Exam Breakdown November 2010 Grade 6

Taalleer: 12 November Leer die volgende uit jou taalleerskrif: • Woordsoorte Selfstandige naamwoorde, byvoeglike naamwoorde, werkwoorde, hulpwerkwoorde, lidwoorde, voornaamwoorde,voorsetsels, voegwoorde, bywoorde , telwoorde, tussenwerpsels.