Sputtr.com | Alternative Search Engine

Votline

PRVA POMOČ PRI NUJNIH STANJIH V PREDELU USTNE VOTLINE IN OBRAZA

84 PRVAPOMOČ PRI NUJNIH STANJIH V PREDELU USTNE VOTLINE IN OBRAZA Draga Štromajer UKC Ljubljana Kirurška klinika Klinični oddelek za maksilofacialno in oralno kirurgijo Zaloška 2, 1000 Ljubljana Tel.: 01 522 43 61 Email.: draga.stromajer@kclj.si IZVLEČEK Obraz je zaradi svoje ...

LOBANJA IN ZOBJE

(Nekatere kosti glave imajo med kompaktnima ploščama votline, napolnjene z zrakom in prevlečene s sluznico - to so obnosne votline oz. sinusi.)

Odkrivanje in zdravljenje predstopenj raka ter raka ustne ...

Uvod Rak ustne votline in ustnega dela žrela predstavlja približno 3% rakov, ki jih letno odkrijemo v Sloveniji in skoraj polovico rakov, ki se pojavijo v področju glave in

RAZTOPINE, KI SE UPORABLJAJO PRI ZN USTNE VOTLINE, NJIHOV ...

45 RAZTOPINE, KI SE UPORABLJAJO PRI ZN USTNE VOTLINE, NJIHOVUČINEK IN INDIKACIJE ZA UPORABO Vida Oražem, DMS UKC -Interna klinika; Klinični oddelek za hematologijo, Zaloška cesta 7, Ljubljana orazem.vida@siol.net POVZETEK Vnetje ustne sluznice se največkrat pojavi pri bolnikih, ki jih ...

HYBRID - HIGH RELIABILITY DC-DC CONVERTER

5,6 01 200 µs 200mA to/from 1250mA 4 100 5,6 200 Output response to transient step line changes 5, 9 VOTLINE Input step 16V to/from

RAK RAK PRIMOØKIH

Pet let in ve˛ po diagnozi raka ustne votline je živelo še 35 % vseh bolnikov s tem rakom (in 10 % ve˛, t.j. 45 %, tistih, katerih bolezen je bila odkrita prej, še kot omejen, na druge organe še nerazširjen proces), po diagnozi raka žrela 23 % (42 % bolnikov z omejeno boleznijo) in po odkritju ...

DEZINFEKCIJA IN STERILIZACIJAVZDRAVSTVU

Sterilneinštru-menteintekočineuporabljamopredvsakimposegomvsterilne votline, tkiva, kožoalisluznice. Sterilizacijonasplošnodelimo natoplotno, plinskoinkemično.

Hans-Jürgen Buschmann, Klaus Jansen and Eckhard Schollmeyer

POVZETEK α,ω-dikarboksilnimi kislinami in α,ωα-ciklodekstrinom. Oba liganda s preiskovanimi skupine izven votline v predhodno tvorjenem kompleksu.

Acta 1999/2 slike

Ne gede na to, da govorimo o pojavih znotraj kra{kega povr{ja oz. najbliæje sose{~ine, je na{a pozornost usmerjena izklju~no v kra{ke votline.

O i ultrazvoka vidijo vedno ve!

V trupu vidimo trebušno prepono, ki razmejuje prsno votlino (srce in stisnjena plju a) od trebušne votline (jetra so nekoliko bolj temna v primerjavi s plju nim tkivom).