Sputtr.com | Alternative Search Engine

Vplivale

Acta 2000/2 PM 5 FOLIJE

Glede na model je mogo~e nastanek nekaterih izmed teh kra{kih podornih struktur povezati z zgodnjimi diagenetskimi proce-si, na katere so vplivale pogoste spremembe nivoja morske gladine.

Response of tomato cultivars differing in growth habit to ...

Poleg glavnih vplivom so vplivale tudi interakcije gnojenje*gostota in kultivar*razdalje tako na % tr nega pridelka plodov kot na te o 10 plodov.

Micro-regions of the Lepenski Vir culture> Padina in the ...

Predstavljamo nam-re› klju›ne zna›ilnosti prostora, ki so vplivale na organiziranost naselij in arhitekturo, prilagojeno geomorfolo‚kim in klimatskim pogojem.

Climate change and population dynamics during the Late ...

EK - V ! lanku raziskujemo kako bi zgodnje holocenske klimatske spremembe v zahodnem Sredozemlju vplivale na pozno mezolitsko razporeditev naselbin in na prehranjevalne strategije na Iberskem polotoku in s tem povzro! ile nastanek razli! nih prilagoditvenih scenarijev.

Impact of various growing methods on tomato ( Lycopersicon ...

Tehnike gojenja niso vplivale na premer in višino plodov. V raziskavi je bil prikazan tudi vpliv tehnik gojenja na senzorične lastnosti plodov, ki bi bile lahko kazalec pri pridelavi in trženju paradižnika.

INDEKSI CEN STORITEV PRI PROIZVAJALCIH, SLOVENIJA, 2009 ...

Na letni dvig cen storitev v 1. četrtletju 2009 so v največji meri vplivale višje cene v naslednjih dejavnostih: druga poštna in kurirska dejavnost (za 4,5 %), oglaševanje in raziskovanje trga (za 4,5 %) ter zalo ništvo (za 4,1 %).

ANALIZA PROIZVODNJE IN OCENA UČINKOV IZBOLJŠAV

V nadaljnjem so predstavljene trenutno najbolj mo ne realne rešitve v predlogih izboljšav, ki sicer ne predstavljajo nekih velikih nalo b, vendar pa naj bi časovno in stroškovno ugodno vplivale na izdelavo letal, kar predstavlja temeljno vodilo pri tem delu.

museum news

Kakšno je bilo življenje umetnika v vojnih razmerah in kako so vplivale na likovno ustvarjalnost? V nasprotju z Vitom sem dokončala Akademijo likovnih umetnosti in ko je izbruhnila vojna sem bila strokovno verjetno bolj pripravljena, čeprav zagotovo ne tako nadarjena kot Vito.

Živčni sistem

Te skupine nevronov naj bi vplivale na aktivnost nevronov v višjih centrih možganov, kar uravnava funkcije, kot so spanje, pozornost in nagrajevanje.

UNIVERZA*V*LJUBLJANI* FAKULTETA*ZA*UPRAVO*

... tem,*da*je*ukin il*Komisijo*za*človekove*pravice* ter*ustanovil*novo*Evropsko*sodišče*za*človekove*pravice*(v*nadaljevanju*Sodišče),*ki* je*pričelo*delovati*1.*11.*1998.*Sodišče*je*pristojno*za*ugotavljanje*kršitev*Konvencije* v*konkretnih*primerih.*Odločbe*Sodišča*so*močno*vplivale*na ...