Sputtr.com | Alternative Search Engine

Vratilo

CENOVNIK

DYM Sportska torba 2.000,00 Fitnes rukavice za žene 900,00 Flasica za vodu 220,00 Gurtne (kuke) za vratilo 1.600,00 IRON Pojas za dizanje tegova sa ēiēak trakom 850,00 LAMA Mrežaste rukavice 600,00 LAMA Pojas sa kopēom 900,00 LAMA Pojas sa ēiēak trakom 950,00 LAMA Rukavice ...

PROVJERA ZAMORNE ČVRSTOĆE KOLJENASTOG VRATILA BRODSKIH ...

U toj je fazi temeljni element koji valja provjeriti koljenasto vratilo motora, s gledišta zamorne čvrstoće. Iako je postupak provjere koljenastog vratila usuglašen na razini međunarodnog udru enja klasifikacijskih zavoda (IACS-a) dokumentom IACS UR M53, poteškoću u primjeni predstavlja ...

NN TYPE PUMPS

Vratilo i le aji Shaft And Bearings Vratilo pumpe smješteno je u dva kuglična le aja ugrađena u nosaču le aja. Vratilo je zaštićeno tuljkom, a le ajevi su podmazani s mašću.

Aksijalno - klipne pumpe APF Axial - piston pumps APF

Konstrukcija sa nagibnim blokom, za otvorene sisteme Pogonski mehanizam: - 7 klipova - pogonsko vratilo robusno ule`i{teno i sposobno za optere}enje radijalnim silama - cilindarski blok od ~elika sa kliznim ~aurama od le`i{ne legure - prethodno pritiskanje cilindarskog bloka na razvodnu plo~u pomo}u ...

Radijalno - klipne pumpe 3113 Radial - piston pumps 3113

- vratilo sa ekscentrom otkovano od ~elika - klipovi klize u klipnim elementima a pritisnuti su pomo}u opruge i papu~e na ekscentri~no vratilo - izabran je neparan broj klipova zbog smanjenja

LIST 2

... 5 l Zapremina korita za ulje .....1,75 l Masa .....60 kg STARTOVANJE: ru*no SPOJKA: suva, lepezasta MENJA**: 2 + 2 napred 1 + 1 nazad POGON: gornje vratilo sa 3 brzine; donje vratilo sa 2 ...

U Č VRŠ Ć IVANJE GLAV Č INE ZA VRATILO ILI OSOVINU

1 UČVRŠĆIVANJE GLAVČINE ZA VRATILO ILI OSOVINU Elementi na vratilima ili osovinama (zupčanici, kaišnici, lančanici, spojnice, pumpna kola, bubnjevi, radni

Technical Documentation

VN-SRPSKI - final 0.cdr. Technical Documentation TROFAZNIASINHRONIMOTORI VARENEKONSTRUKCIJE 6000 V50Hz200-2500 kW HV06SR INFORMATION -COPY. Vizija Business Units Serial Motors New Businesses Home Appliances Project Motors Mi pokreemoaeideje.

FKL Poljoprivredni Proizvodni Program Sa Cenovnikom

Y - LEŽAJNE JEDINICE Ležaji LE, LY, LS, UY, UE...(203÷224) UY 206 LE 207 LES 205 Kućišta: livena - S, F, N, G, T...(203÷220) i limena - C, P, D,...(204÷208) F 204 C 206 P 208 LEŽAJI ZA POLJOPRIVREDNE MAŠINE ...

Graficki rad - primer

Grafički rad – ugledni primer 1.) Spojnica prenosi kretanje sa pogonskog vratila elektromotora na gonjeno vratilo radne mašine sa srednjim udarima.