Sputtr.com | Alternative Search Engine

Vrijednost

Porezne i poslovne vijesti

Porez na dodanu vrijednost - sportski tjednik u kladionicama Na temelju upita poreznog obveznika, Porezna uprava izdala je pisano mišljenje o plaćanju poreza na dodanu vrijednost u vezi s obavljanjem djelatnosti klađenja.

LOT 01: LJEKOVI LISTA A - 0101 Pozicija ATC INN - Generički ...

LOT 01: LJEKOVI LISTA A - 0101 Pozicija ATC INN - Generički naziv lijeka, oblik i pakovanje Količine Cijena Vrijednost 0101001 A01AA01 natrijum fluorid tbl 400x 0,25mg 380 € 1.4300 € 543.40

Značajke i nepravilnosti menstruacijskog ciklusa Menstrual ...

Granuloza-stani-ce sintetiziraju estradiol koji u preovulacijskoj fazi dose-gne vrijednost iznad 200 pg/ml i tada mehanizmom pozi-tivne povratne sprege potiče oslobađanje GnRH hipotala-musa te FSH i LH hipofize.

Poglavlje 14 Očekivanja:osnovni pojmovi

... The Basic Tools Očekivana sadašnja diskontirana vrijednost Očekivana sadašnja diskontirana vrijednost Očekivana sadašnje diskontirana vrijednost • Današnja vrijednost budućih tokova prihoda Na primjer: ...

PREDIKTIVNA VRIJEDNOST EKG PROMENA KOD BOLESNIKA SA AKUTNOM ...

Raičević R. et al: Prediktivna vrijednost EKG promena kod bolesnika sa akutnom ishemijskom bolešću mozga AKTUELNOSTI IZ NEUROLOGIJE, PSIHIJATRIJE I GRANIČNIH PODRUČJA, God.

Obrazac ZP-PDV

Zakona o porezu na dodanu vrijednost, (services on which VAT must be paid by the recipient of the services accordind to Article 19 paragraph 2 of the Value Added Tax Act) d) ...

ČASOPIS ODSJEKA ZA PSIHOLOGIJU

Kod skupina studenata i ispitanika srednje ivotne dobi najveću prediktivnu vrijednost imaju pozitivni stavovi prema ivotu, dok kod skupine starijih ispitanika najveću prediktivnu vrijednost imaju depresija i subjektivna procjena zdravstvenog stanja.

obrada i terapija neplodnosti diagnostics and treatment of ...

Povišena vrijednost prolaktina (PRL) može ukazati na tumor hipofize, a abnormalna vrijednost TSH govori u prilog bolesti štitnjače.

Reviconov registar propisa — POREZI I CARINE

Ako je vrijednost dobara ili usluga izražena u stranoj valuti, za obračun te vrijednosti u domaćoj valuti primjenjuje se srednji devizni kurs Centralne banke Bosne i Hercegovine koji važi na dan nastanka poreske obaveze.

I PROIZVOD CRNE GORE ZA 2009. GODINU - GROSS DOMESTIC PRODUCT ...

Bruto vrijednost proizvodnje se definiše kao tržišna vrijednost svih proizvedenih roba i usluga. Obračunata je po djelatnostima u približnim osnovnim cijenama, jer su sve