Sputtr.com | Alternative Search Engine

Vrijednost

Povjerenje temeljeno na desetogodiπnjem vlastitom iskustvu ...

Results of the meta-analysis of Krka's simvastatin. 35%, i trigliceridi (TG) za 12%, dok je vrijednost HDL-ko-lesterola (HDL) bila poviπena za 10%.

JAT (Ѣ) U SLOVENSKOM I OSTALIJEM SLOVJENSKIM JEZICIMA KAO ...

Ramovš uzima da je praslovenska vrijednost jata bila široko e = ę, koje se iz praslovjen-skog ä u dugijem slogovima razvilo ovijem putem: ä> e ä = e >.

POREZU NA DODATU VRIJEDNOST

Sadr aj dokumenta: - Zakon o porezu na dodatu vrijednost ( »Slu beni gl. BiH« br.09/05) - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o PDV (»Slu beni gl. BiH« br.35/05) Na osnovu clana IV. 4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine , na 50. sjednici ...

UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST

Na osnovu člana 88 tačke 2 Ustava Republike Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST ("Sl. list RCG", br. 65/01, 12/02, 38/02, 72/02, 21/03, 76/05, 04/06 i "Sl. list Crne Gore", br. 16/07 od 27.12.2007) Proglašava se Zakon o porezu na dodatnu vrijednost, koji ...

SELECTION OF INDIGENOUS YEAST STRAINS ISOLATED FROM CV ...

Svi izolati su u prva 3 dana mikrofermentacija imali vrijednost brzine fermentacije iznad 3,00 g/danu što su visoke vrijednosti [11, 5]. Rezultati pokazuju da navedeni sojevi imaju sposobnost da se brzo razmnožavaju i preuzmu tijek alkoholne fermentacije.

HR-U-5-1-1 Grb/emblem - VETERINARSKI CERTIFIKAT

... Pošiljka sadrži materijal namijenjen analizi i nema komercijalnu vrijednost. / The package contains material for analysis and has no commercial value.

Sadržaj / Table of Contents

Vrijednosti srednjeg arterijskog tlaka u bolesnika operiranih bez CPB prije i nakon revaskularizacije miokarda Vrijednost sistemske vaskularne rezistencije je statistički značajno niža nakon revaskularizacije miokarda u odnosu na onu prije revaskularizacije (p<0,05; Slika 8) Slika 8.

Clemens a New Insect Pest in Croatia

Time æe smanjiti estetsku vrijednost bagrema i njegovu vrijednost kao pŁelinje paıe. KLJU¨NE RIJE¨I bagrem, bagremov moljac miner. Agric. conspec. sci. Vol. 66 (2001) No. 4

Porezne i poslovne vijesti / Tax and Business Newsletter

zivnik uključuje ukupna vrijednost godišnjih isporuka (bez PDV-a) uključenih u brojnik, uvećana za ukupnu vrijednost isporuka oslobođenih plaćanja PDV-a za koje nije dopu

Porez na dodanu vrijednost u Hrvatskoj i EU: porezni prag ...

1 1 Marina Kesner-Škreb Danijela Medak Fell Institut za javne financije bavi se ekonomskim istraživanjima i analizama vezanim uz razne vidove javnih financija poput proračuna, poreza i carina.