Sputtr.com | Alternative Search Engine

Vrijednosti

STEATOZA JETRE U PACIJENATA SA hIPERLIPIDEMIJOM, DEBLJINOM I ...

Nealkoholni steatohepatitis se javlja u pacijenata koji imaju povećane vrijednosti masnoća u krvi, kod dijabetičara i kod debelih osoba. Najsigurniji metod za dijagnozu masne jetre je biopsija jetre, ali i ultrazvučni nalaz jetre je takođe veoma objektivna metoda za postavljanje dijagnoze.

Karta upotrebne vrijednosti tla Sarajevskog kantona s ...

Agroecology and Organic Agriculture 44 th Croatian & 4 th International Symposium on Agriculture 10 Karta upotrebne vrijednosti tla Sarajevskog kantona s posebnim osvrtom na kontaminaciju polutantima

Laboratorijska dijagnostika bolesti jetre Laboratory ...

Treba, međutim, imati na umu da na njihovu aktivnost u serumu utječu brojni čimbenici, između ostaloga fizička aktivnost i režim prehrane, a i sam boravak u bolnici može povisiti njihove vrijednosti.

Aspekt obnove i zaštite Botaničkog vrta Zemaljskog muzeja ...

Aspekt obnove i zaštite Botaničkog vrta Zemaljskog muzeja BiH u svrhu očuvanja ambijentalnih vrijednosti Section 4 . Vegetable Growing, Ornamental, Aromatic and Medicinal Plants

Dobiti najbolju njegu za dijabetes

Praćenje normalnih vrijednosti ADA preporučuje slijedeće kao normal ne vrijednosti za većinu ljudi s dijabetesom. Normalne vrijednosti za vas mogu biti različite od navedenih.

Metabolički sindrom - međuodnos inzulinske rezistencije ...

Primjerenim se čini da to budu vrijednosti < 130/85 mmHg koje ujedno predstavljaju i dijagnostički kriterij prema ATP III podjeli (48). U dijabetičara i bolesnika s bubrežnom bolešću ciljne su vrijednosti < 130/80 mmHg prema preporukama ESH/ESC (3).

NATURAL FRUIT JUICES PRODUCTION IN MONTENEGRO

Ključne riječi: kašasti voćni sok, voćni sirup, tehnologija proizvodnje, nutritivne vrijednosti, organoleptičke osobine. Sinopsis PROIZVODNJA PRIRODNIH VOĆNIH SOKOVA U CRNOJ GORI U radu su prikazana ispitivanja tehnološkog procesa proizvodnje kašastog voćnog soka (nektara) i voćnog sirupa obavljena u ...

POLJOPRIVREDA AGRICULTURE

POLJOPRIVREDA AGRICULTURE OTKUP I REALIZACIJA / DIREKTNA PRODAJA PROIZVODA POLJOPRIVREDE U 2010. GODINI PURCHASE AND REALIZATION / DIRECT SALE OF AGRICULTURAL PRODUCTS, 2010 U 2010. godini bilježi se povećanje vrijednosti otkupa krompira za

OPORAVAK VENTILATORNE FUNKCIJE PLUCA NAKON HEMODIJALIZE KOD ...

Ustanovili smo da postoje statistički značajne razlike izmedju vrijednosti dobijenih prije i vrijednosti dobijenih nakon hemodijalize: za vitalni kapacitet i za forsirani ekspiratorni volumen u prvoj sekundi kod p<0.01, te za forsirani vitalni kapacitet kod p<0.05.

BAJPASA CARDIAC OUTPUT AFTER REVASCULARIZATION OF MYOCARDIUM ...

: Utvrditi vrijednosti minutnog volumena srca, srčanog indeksa, udarnog volumena i srčane frekvence prije i nakon revaskularizacije miokarda. Pacijenti i Metode