Sputtr.com | Alternative Search Engine

Vroulik

Application form: NaTIS User Administrator

RSA ID RSA ID foreign ID buitelandse ID Soort identifikasie (merk met X) Identification number Identifikasienommer Photograph (laminate) Foto (lamineer) Country of issue if foreign ID Land van uitreiking indien buitelandse ID Gender (mark with X) male manlik female vroulik Geslag (merk met X) Surname Van Initials and first ...

High School

Jaar waarvoor aansoek gedoen word: Year for which you are applying: 2012 Aansoek vir graad: Grade applying for: 8 9 10 11 12 Afrikaans English A: Leerder inligting / Learner information Van: Surname: Geboortedatum: Date of birth: Jaar Year Maand Month Dag Day Name: Names: ID No: Geslag: Gender: Manlik Male Vroulik Female Ras: ...

NOTIFICATION OF CHANGE OF ADDRESS OR PARTICULARS OF PERSON OR ...

RSA ID RSA ID foreign ID buitelandse ID business reg. no. besigh.reg.nr. Soort identifikasie (merk met X) Identification number Identifikasienommer Country of issue if foreign ID* Land van uitreiking indien buitelandse ID* Gender of person/ Nature of organisation (mark with X) male manlik female vroulik one-man business ...

John Roe - Domestic Proposal Form

... Geen eis afslag: 12 Registered owner: Geregistreerde eienaar: Date of Birth: Geboorte datum: 13 Principal driver: Gereelde bestuurder: 14 Occupation: Beroep: 15 REGULAR DRIVER/GEREELDE BESTUURDER: Age: Ouderdom: Date of birth: Geboorte datum: Initials and Surname: Voorletter en Van: Male / Manlik: Female / Vroulik: ...

APPLICATION FOR DRIVING LICENCE

... merk met X) (to be affixed on Identification number application with Identifikasienommer lamination strip) Foto (moet by aansoek aangeheg word met lamineerstrook) Country of issue if foreign ID Land van uitreiking indien buitelandse ID Nationality Nasionaliteit Gender (mark with X) male manlik female vroulik Geslag (merk ...

Die enigmatiese aard van die trieksterfiguur in Ingrid ...

Die tipe triekster, die Dwaas het deur die eeue oorleef en word gesien op moderne speelkaarte as die Grapjas (die Joker).'n Triekster kan manlik of vroulik wees, van gedaante verwissel, bose of goeie intensies hĂȘ.

APPLICATION FOR MEMBERSHIP / AANSOEK OM LIDMAATSKAP

Is jy (indien vroulik) of enige van jou afhanklikes swanger? Indien "JA", meld datum van verwagte bevalling: 17. Het jy of enige afhanklike 'n amputasie- of enige beenoorplantingsprosedures ondergaan?

UJ Application eng_afr CO#7E1B2

Gender/Geslag Male/Manlik Female/Vroulik 11.1Home Language (Mark with an X)/Huistaal (Merk met 'n X) Afrikaans Ndebele Afrikaans and English/Afrikaans en Engels Northern Sotho/Noord-Sotho Dutch/Hollands Southern Sotho/Suid-Sotho English/Engels Tsonga French/Frans Tswana German/Duits Venda Other Home Languages ...

APPLICATION FOR LEARNER'S LICENCE

Soort identifikasie (merk met X) Identification number Identifikasienommer Photograph (laminate) Foto (lamineer) Country of issue if foreign ID Land van uitreiking indien buitelandse ID Gender (mark with X) male manlik female vroulik Geslag (merk met X) Surname Van Initials and first names (not more than 3)-Voorletters en ...

Helderberg Harriers - 2012 AANSOEK OM LIDMAATSKAP ...

van: naam: adres: tel (h): tel (w): sel no: e-pos adres: geboortedatum: manlik: vroulik: huistaal: beroep: naam om op frokkie te verskyn helderberglede oorspronklike aansluitingsdatum: