Sputtr.com | Alternative Search Engine

Vroulike

Wyksplan vir die finansiële jaar 2011/12 Munisipaliteit ...

Manlike lid Male member 072 721 0789 Me E Faasen Vroulike lid Female member 084 549 1694 Me M Diedericks Vroulike lid Female member 072 335 1252

Omtrent MIV:

... LY'ETROU*"LYGETROU AANJOUSEKSMAAT* # "! #*+ONDOME*h#ONDOMSv* ■ * Afskaffing van seks (om nie seks te hê nie) ■ * Wees getrou aan een ongeïnfekteerde maat (om seks te hê met een ongeïnfekteerde maat en niemand anders nie) ■ * Kondome: Die korrekte gebruik van manlike en/ of vroulike kondome elke keer ...

THE EXPERIENCES OF INFERTILE MARRIED AFRICAN WOMEN IN SOUTH ...

Die literatuurstudie gee 'n oorsig van vroulike onvrugbaarheid, moederskap en feminisme - vanaf hierdie denkraamwerk se ontstaan tot die huidige stand daarvan.

DIE GEVOLGE VAN POSITIEWE MIV-DIAGNOSERING BY ADOLESSENTE ...

Hierdie "realiteit" verskil dus van kultuur tot kultuur, binne families, gemeenskappe, en ook tussen generasies. 1.6.4.1 Vroulike seksualiteit Reeds by geboorte onderskei en behandel ouers hul seuns en dogters op verskillende wyses.

Jy en Verkragting

Jy het ook die reg om met 'n vroulike polisiebeampte te praat. Indien daar nie een aan diens is nie, kan jy hulle versoek om een te ontbied. Weer eens kan dit dan ook eers 'n tydjie duur voor 'n vroulike polisiebeampte daar aankom.

Van die President/From the President

Seleksiedruk kan verder verhoog word deur ten minste 25% meer vroulike diere as wat nodig is te paar. As slegs die wat eerste kalf geselekteer word, word onmiddelik meer seleksiedruk vir vrugbaarheid uitgeoefen, bv. die verse wat in die eerste twee maande van 'n teelseisoen gevat het.

www.brahman.co.za

Die aanvraag na bulle sowel as goeie vroulike diere is goed. Telers wat diere ge-deregistreer het, tree weer toe tot die bedryf. 'n Gevoel van optimisme, 'n positiewe ingesteldheid oor die pad vorentoe is merkbaar onder die lede.

THE SPEECH ACT OF APOLOGY IN XITSONGA EDUCATIONAL CONTEXTS ...

algemeen deur sowel manlike as vroulike leerders gebruik word, sommige strategieë meer deur manlike leerders en ander meer deur vroulike leerders gebruik word.

1ste plek 2de plek 3de plek

1ste plek 2de plek 1ste plek 2de plek 1ste plek 1ste plek 2de plek 3de plek 4de plek 5de plek 1ste plek 2de plek 1ste plek 2de plek 1ste plek 2de plek 3de plek 4de plek 5de plek VROULIKE DIERE: JUNIOR VERS KLAS 46 - VERS 18 - 27 MAANDE KLAS 47 - VERS 27 - 36 MAANDE ZZ2 Sara, ZZ2 Pinzgauers, Bertie van Zyl Grootboom Muffin ...

untitled [www.caxtonmags.co.za]

Soek u Braunvieh bulle of vroulike diere of het u Braunvieh om te verkoop. Skakel gerus met die kantoor om u die regte persone te verbind. Besoek gerus ons web by www.braunviehsa. co.za Marisa Nel by 051 410 0950 Epos: marisa@studbok.co.za CA005707 DAIRY CATTLE: BUY/SELL /LEASE • AFIKIM MANAGEMENT SYSTEM ...