Sputtr.com | Alternative Search Engine

Vrsne

NAUTIČKI TURIZAM - DEFINICIJE I DILEME

Ako znamo da je definicija logičan postupak kojim se određuje sadr aj nekoga pojma koji treba izvesti s pomoću najbli ega rodnog pojma i vrsne razlike, uočavamo potpunu nejasnoću pojma nautičkog turizma.

HRISTOS VASKRESE!

Za vrsne doma}e specijalitete sa ro{tilja, za kuvanu hranu, pe~enje, doma}e kola~e i posnu hranu, svakako do|ite u SANDY'S restoran. Svake nedel-je od 12 u podne, do 5 popodne bogat {vetski sto sa izobiljem srpskih specijalite-ta: salate, predjele, ~orbe, kuvana jela, pe~enje, kola~i, torte, pite i ...

LIBURNI I LEGENDE

Povijest ih pamti kao vrsne brodograditelje i gusare. O kvaliteti njihovih brodova, i to prije svega bojnih, govori *injenica da su osnovni tip njihove bojne brzoplovke u potpunosti preuzeli Rimljani, stvorivši poznatu ratnu la(u, *uvenu "liburnu".

Sakramenat svetog Vjencanja

ILI Kao što sunce blista na planinama Gospodnjim, tako i ljepota vrsne ene u urednosti kuće njezine. Čitanje Knjige Sirahove (Sir 26, 1-4. 13-16) Blago mu u ene čestite jer je dvostruk broj dana njegovih.

UNIVERZALNI VATROSTALNI MORT

Potpuno o~vrsne nakon 24 sata na zraku, a stabilizira postupnim i umjerenim zagrijavanjem kod prvog paljenja vatre. Priprema morta i podloga za mort U posudu se zamije{a suhi mort s vodom u koli~ini koja se `eli ugraditi u vremenu od najvi{e 45 minuta.

Imperium Split - Otvorenje - 24.11.

Imperium Split - Otvorenje - 24.11. Autor PartyHR Četvrtak, 24 Studeni 2011 20:00 Novi splitski ekskluzivni restoran, lounge bar i klub Imperium svoje otvorenje odlučio je prebaciti na četvrtak 24. studenog kako bi upriličili nastup specijalne gošće, naše vrsne violončelistice Ane ...

RAKU TWISTER

Vrlo je jednostavna za korištenje kada se radi samostalno i zbog toga je pogodna za početnike kao i za vrsne poznavaoce RAKU tehnike. Toplinska izolacija peći su keramička vlakna koja se odlikuju izvrsnim izolacijskim osobinama i visokom radnom temperaturom (1250°C).

"Raznovrsna isharana jača zdravlje"

Ovak osemože opisati djelovanje razn o-vrsne, zdraveipreventivneishrane. Ishranajejedanodnajvažniji h fak-tora, kojiutiče na če ste po jave oboljenjaodnezaraznihhroničnih bole-sti, kaoštosurak, kardiovaskularne bolestiili diabetes.

Materijal i pribor za pe}arske radove

Vatrostalni mort o~vrsne na zraku, a porast ~vrsto}e ovisi o debljini nanosa, temperaturi rada i vrsti podloge na koju se nanosi. O~vr{}enje zapo~inje nakon 15-30 minuta od nano{enja, a kod debljih nanosa i slaboupijaj}ih podloga dvostruko dulje.

nOVih izDAnjA

Diskretna matematika Knjiga obuhvata razno-vrsne matematičke oblasti: logiku, teoriju skupova, algoritme, teoriju grafova, stabla, kombinatoriku i agebru.