Sputtr.com | Alternative Search Engine

Vsebnosti

Z. ADOLF et al.: THERMODYNAMIC CONDITIONS FOR THE NUCLEATION ...

Slika 3: Ravnote`ne temperature in ravnote`ne vsebnosti du{ika pri vsebnosti 10–100 μg/g kisika v jeklu Figure 1: Dependence of the beginning temperature of formation of

Determination of ash content in Slovenian wines by empirical ...

Key words : wine, ash content, conductivity, official method, empirical equation IZVLEČEK DOLOČANJE VSEBNOSTI PEPELA V SLOVENSKIH VINIH Z EMPIRIČNIMI ENAČBAMI Možnost hitrega določanja vsebnosti pepela na osnovi prevodnosti, alkohola in skupnega suhega ekstrakta smo proučevali na 58 vzorcih ...

GENETIC*VARIABILITY*OF*SOME*QUALITY*TRAITS*IN*Lathyrus*spp ...

*Kl asterska*analiza*variacijskega*koeficienta* (C.V.)*je*66*akcesij*razdelila*v*osem*skupin.*Najbo lj*obetavna*akcesija*za*nadaljnje*žlahtnjenje* je*bila*akcesija* L. sativus*iz*Tunizije.*Ta*akcesija*ima*do bro*kakovost*zrna,* ki*je*posledica*nizke* vsebnosti*ODAP*in*visoke*vsebnosti*beljakovin.*Pres ojali ...

OSTANKI DITIOKARBAMATOV V GOMOLJIH KROMPIRJA

V letu 2002 smo v 12 od skupno 30 analiziranih vzorcev ponovno ugotovili prese ene vsebnosti ditiokarbamatov. Ugotovljene so bile vrednosti od 0,05 mg/kg do 0,44 mg/kg vzorca.

K. STRANSKY ET AL.: RE-OXIDATION PHENOMENA DURING - RE ...

vsebnosti drugih oksidov v oblogi v kapilarah filtrov Figure 2: Decrements and increments of oxides in the coating of the filter capillaries Slika 2: Zmanj{anje in pove~anje vsebnosti oksidov v oblogi v

The distribution of rare earth elements (REEs) in paddy soil ...

Total REE (La - Sm) concentrations in the unpolished rice of Kočani Field Tabela 3. Vsebnosti REE (La - Sm) v oluščenem (nepoliranem) rižu iz Kočanskega polja

Petrochemistry and genetic indicators of talcose rock of Esie ...

Vsebnosti prehodnih slednih pr-vin, predvsem Ni in Cr [Ni (637–1870 µg/g) in Cr (1330–3440 µg/g)], se ujemajo z ultramafičnim poreklom in komatiitnim

EKONOMIKA PITANJA PRAŠI * EV NA VIŠJO TE O

ME (MJ ME/dan) = 0,2286 W + 0,0215 *W - 1,83 ME = metabolna energija W = te a praši*a (kg) *W = dnevni prirast (g) Tehnologija pitanja na višjo te o zahteva restriktivno krmljenje tako po koli*ini kakor tudi po vsebnosti beljakovin in energije v krmi.

Air Pollution and Fungal Endophytes in Needles of Austrian Pine

Korelacija analiznih izvidov vsebnosti zvepla, doloCenih z napravama SULMHOMAT 12-ADG in LECO SC-132. - Zbornik gozdarstva in lesarstva, Ljubljana, 36: 107 - 119.

ICA ZA VARJENJE / WELDING WIRES

Zaradi povišane vsebnosti Si in Mn je višja tudi meja tečenja in trdnost čistega vara. Višja vsebnost Si pa zmanjšuje tudi občutljivost na površinske nečistoče ter omogoča gladek var. Primerna za varjenje nelegiranih jekel ter nizko legiranih jekel trdnosti do 460 N/mm 2 Low-alloy wire ...