Sputtr.com | Alternative Search Engine

Vururum

Edib Ahmed Yüknekî

Bilgiden vururum sözüme temel, Bilgiliye ey dost, bağla gönül. Bilgiyle bulunur saadet yolu, Bilgi bil, saadetin yolunu bul. 39. süngekke yilig teg erenke bilig

ÜSTAD MERHUM MALATYA'LI FAHRİ KAYAHAN

Açmazsan seni vururum" der. Amerikan yapısı bir tabancası vardır. İpek mendile sarılı ve bakır tencerede saklıdır. Silahı eline alır, bu esnada Fahri'nin ...

MANASTIRLAR DEYR YAKUB (YAKUP MANASTIRI) “Cin De irmeni” şş )”

beni şu hastalıktan kurtarırsa, sana yüz değnek vururum!” diye yemin etmişti. Hastalıktan şifa bulunca Cenâb-ı Hakk, bu yeminden Hz.

ÇOKLU ZEKA ve ÖĞRENME

masaya ritmik Ģekilde vururum ya da kendi kendime bir melodi mırıldanırım. Sosyal Zeka __ ArkadaĢlarımla beraber vakit geçirmeyi çok severim.

GIZIK DURAN AGITLARI

Ben görevlendirilirsem vururum" ifadelerini kullaniyor. Dilekçesi önce Adana'ya daha sonra Içisleri Bakanligina gönderiliyor. Içisleri Bakanligi bu izni veriyor.

Uşağ Mahsulleri (Çocuk Folkloru) ( Suphi Saatçi, Kerkük ...

) 2. getir 3. mollam 4. benekli tavuk 5. ceylan b. aha, işte 7. sakız veririm 8. vururum, delilerim 9. hindi 10. eskiden mankır gibi olan madenî para 11. öt 12. hala ...

A h m e t B ü k e Haftaya Pýrasalý Börek

fiHiçbir þey görmedin sen. Eðer aðzýndan kaçýrýrsan, anam avradým olsun vururum seni.fl Dizlerim titriyordu. Gözleri içimi delip çýkýyordu.

Antoloji

Kul Mustafa’m daim söyler özünden Gaziler de cenk eylemiş yolundan, Koyuverin Türk’ü bilek demirinden Boyuna küffarı vururum demiş.

itim Modulü 6: Empati Kurmak… II

Eğitim Modulü 6: Empati Kurmak… II Hoşgeldiniz 10/11 A ©Mortzi & Woodward ... Ya parayı verirsin ya da seni vururum...