Sputtr.com | Alternative Search Engine

Vzrok

Epidemiologija, etiopatogeneza in histolo{ka klasifikacija ...

Plju~ni rak je najpogostej{i malignom pri mo{kih in glavni vzrok umrljivosti zaradi raka pri obeh spolih. Na svetu letno prizadene ve~ kot 8 milijonov ljudi, umre pa jih ve~ kot milijon.

2004 AnnualReport of the American Association of Poison ...

2004 AnnualReport of the American Association of Poison Control Centers Toxic Exposure Surveillance System William A. Watson PharmD, Toby L. Litovitz MD, George C. Rodgers Jr MD, PhD, Wendy Klein-Schwartz PharmD, MPH, Nicole Reid MEd, Jessica Youniss MBA, Anne Flanagan MS, Kathleen M. Wruk MHS 1.

Pogostnost bakterijske vaginoze in povezava sprezgodnjim ...

Je mo`en vzrok za prezgodnji porod. Bakterijsko vaginozo smo dolo~ali klini~no in mikroskopsko pri `enskah na treh oddelkih Ginekolo{ke klini-ke.

Zvonko Borovšak – ZDRAVLJENJE S KRVNIMI PRIPRAVKI PRI ...

Vzrok za sprejem bolnika v EIT je nestabilnost krvnega obtoka, ki lahko pripelje do večorganskega popuščanja in/ali odpovedi organov. Najpogostejši vzroki za sprejem so:

PREKINITVE NOSEČNOSTI ZARADI RAZVOJNIH NEPRAVILNOSTI PLODA ...

Zaključki Strukturne nepravilnosti v razvoju ploda so pogost vzrok za UPN. Patohistološki pregledi ploda so potrdili prenatalne diagnoze v vseh primerih, pri četrtini primerov so dali dodatne informacije o razvojnih nepravilnostih.

LOW-TEMPERATURE TRANSPORT PROPERTIES OF THE ε-PHASES Al-Pd ...

Vzrok za majhno toplotno prevodnost faz so verjetno strukturni, veliki in te`ki klasterji atomov z ikozaedri~no simetrijo, ki v veliki celici prepre~ujejo propagacijo raz{irjenih fononov, zato

Effect of temperature on cannibalism rate between green ...

Najverjetnejši vzrok za pojav kanibalizma so bile premajhne petrijevke, v katerih je potekal poskus. Zaradi velikega števila ličink navadne tenčičarice na enoto površine, je prišlo do pogostega srečevanja ličink in posledično do kanibalizma.

Glossary of terms related to patient and medication safety

(AHA&HRET&ISMP, 2002) cause French : cause Spanish : causa German : Ursache Italiano : causa Slovene : vzrok see also : root cause analysis X cause : an antecedent factor that contributes to an event, effect, result or outcome.

GLOBOKA INFILTRATIVNA ENDOMETRIOZA DEEP INFILTRATING ...

I-8 Zdrav Vestn 2009; 78: SUPPL I vendar je pri tistih, pri katerih je vzrok endometrio-za, neuspešno v 70 % 2 ali pri ženskah, ki odklanja-jo ali želijo preložiti kirurški poseg oziroma so se simptomi po kirurškem zdravljenju ponovili.

OSTANKI DITIOKARBAMATOV V GOMOLJIH KROMPIRJA

Vzrok je lahko tudi pomanjkljiva tehnologija pridelave krompirja, ki zajema nezadostno osipanje krompirja oziroma intenzivno izpiranje zemlje z gomoljev med rastno dobo zaradi ekstremnih padavinskih razmer v mesecu avgustu.