Sputtr.com | Alternative Search Engine

Vzrokih

Zdravljenje mejne (borderline) osebnostne motnje s koncepti ...

Dolgotrajno zdravljenje, nepripravljenost klienta, da bi se soočil s strahovi iz otroštva in vrsta teorij o vzrokih in načinih zdravljenja zelo ote uje delo psihoterapevtov.

(naslov)

(naslov) Šolski center Novo mesto Srednja zdravstvena in kemijska šola Šegova ulica 112 8000 Novo mesto OBVESTILO O IZOSTANKU Spodaj podpisani-a_____ vas obveščam o vzrokih izostanka ter vas prosim, da dijaku-inji _____opravičite izostanek od pouka: a ...

AVTOIMUNSKI VIDIKI PREZGODNJE MENOPAVZE

Ob znanih vzrokih (kro-mosomski, genetski, infekcijski, iatrogeni) avtoimunski procesi prav tako lahko povzročijo POO. Material in metode V raziskavo smo vključili 11 žensk s POO, pri katerih smo izključili vse možne vzroke za POO, razen avtoimunskega.

Spol in razlike med spoloma

1 Spol in razlike med spoloma Psihologija osebnosti Doc. dr. Andreja Avsec Pregled vsebine *Zgodovinski pogled na problematiko *Stereotipi o razlikah med spoloma *Teorije o razlikah med spoloma in vzrokih teh razlik *Razlike med spoloma Pomen spola *Ali je spol bistvena značilnost posameznikove ...

Arhitektura, Raziskave Architecture, Research

Valon Gërmizaj je mladi kolega s Kosova, ki ga je pripeljal dr Uroš Lipušč ek,*rektor*ene*tamkajšnjih*univerz.*V*članku*Pogledi*na**dekonstruktivno* arhitekturo*razmišlja*o*vzrokih*za*težavnost*njene*opredelitve,*ki*se*nahaja*v* zgradbah,*ki*jih*je*ustvarila*v*preteklosti.*Medtem*ko*klasična ...

Gozdovi na Slovenskem, njihov pomen in zdravstveno stanje gozdov

Zavod za gozdove Slovenije 5 Zavod za gozdove Slovenije Osmerozobi smrekov lubadar (Ips typhographus) Ljubljana, 03. 09. 2007 Zavod za gozdove Slovenije Podrobnejša č lenitev sanitarnega poseka zaradi naravnih ujm v obdobju 1995-2008 po vzrokih

Akromegalija, redka a smrtonosna bolezen

e beseda je verjetno širše manj znana, kaj šele podrobnosti o sami naravi bolezni, o vzrokih zanjo, njenem odkrivanju, mo nostih zdravljenja.

POSLOVNI SESTANEK

TE AVNI UDELE ENCI ODSOTNE •poskusimo ga vplesti v pogovor, •vprašamo ga za mnenje, •na samem se pogovorimo o vzrokih vedenja.

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

... urejenih odlagališč IVA BITJA IZMENJUJEJO SNOVI Z OKOLICO IN JIH SPREMINJAJO Hrana je potrebna za izgradnjo telesa Učenci · primerjajo količine hrane, ki jih dnevno potrebujejo različno velika iva bitja · primerjajo jedilnik ugotavljajo, katere sestavine vsebuje hrana · sklepajo o vzrokih in ...

Zmote in resnice o hujšanju

48 Zmote in resnice o hujšanju Avtor: Marija Merljak, univ. dipl. ing. živ. teh. Zagretim razpravljalcem je ponavadi skupno, da govorijo o posledicah, ne razmišljajo pa o vzrokih za preobilnost.