Sputtr.com | Alternative Search Engine

Waxaad

STUDY QUESTIONS FOR THE NEW VERSION OF THE NATURALIZATION EXAM

Waxaad raaci kartaa diinta aad doonto, ama waxaad xulan kartaa in aadan diin raacin 11. What is the economic system in the United States? Capitalist economy; market economy 11.

Electrocardiogram (ECG or EKG) - Somali

Somali. 2 Waqtiga Baaritaanka • Waxaad ku seexan doontaa miis. • Ragga waxaa laga yaabaa in timaha feedhaha kaga yaalla laga xiiro. • 12 gabal ayaa feedhaha, gacmaha iyo lugaha lagaa saari doonaa. • Gaballada waxaa lagu xiri doonaa xarko galaya makiinadda EKG. • Waxaad dhacadiidsanaysaa illaa 20 il ...

The last page of this handbook is a “glossary,” a list of ...

Waxaad adeegsankartaa lambaro, xarfo iyo calaamado intaba . PASSWORDS: FURAYAASHA: o Should be secret and difficult for other people to guess.

Throwing Away Used Needles and Syringes

Somali. 1 Iska Tuuridda Cirbadaha iyo Saliingeyaasha la Isticmaalay Marka aad guriga ku isticmaasho cirbado ama saliingeyaal, waxaad u baahan tahay inaad si ammaan leh isaga tuurto.  Isticmaal weel xooggan oo leh dabool ama fur, sida caagga warankiilada ama oommada ama qasaca kafeegu ka dhammaaday.

Information Handbook - P ai P ERM ag E -Cla SS Mail U.S. P ...

Soomaliga Akhbaarkan oo Af Somaali ah waxaad ka heli kartaa internetka www.uimn.org/ui/forms/other_lang.htm • The information in this handbook is available in an

Fire safety in the home - Somali version

Haddii aysan dhawaaqin, waxaad u baahan tahay inaad badasho batariyada. • Haddii qalabkaaga ku dhawaaqa qiiqa uu si joogto ah u fooriyo, waxaad u baahan tahay inaad si dhaqso ah u badasho batariyada.

Adenoidectomy: Care at Home (Somali)

Qaliinka qanjirka waxuu keeni karaa raaxo-la'aan dhowr maalmood, sida: • qoor xanuun • dhag xanuun • sanko oo ku xiran • xumad yar, ilaa 100° F Cunugga waxaad ku arki doontaa khuurin (quurin) iyo neefta afka oo qurmuun, labo illaa sadex usbuuc waana caadi taasu.

CC3a - Somali

Mid kastoo ka mid ah daabacaadyadayada iyo hagiddayada waxaad weliba ka akhrisan kartaa oo aad kala soo bixi kartaa boggayaga internet'ka. What happens if things go wrong?

IMPORTANT NEWS ABOUT YOUR VPHARM, VHAP-PHARMACY, VSCRIPT OR ...

Haddii aadan fahmin, waxaad u qaadaa xafiiskaaga degaanka si aad caawimaad u hesho. Tpm&Gufpmwef;onf ta&;=uD;ygonf? oifem;rvnfv#if/ oif. e,fajr&Hk;cef;odk@tultnD&&ef ,laqmifoGm;yg?;ks nLrkost egÙoiw.kZ NA ;fn rikÃays ;lykà cq÷uqHk,u Hkus] eírdks ykfx ;lykà vk¶uks LFkkuh; dk;kZy;ek fy,j tkuqgksl ...

Sidee Loo Isticmaalaa Kaarkaaga VISION EE KANSAS

• Haddii aad lacag ku haysato kaarka, waxaad Kaarkaaga Vision u isticmaali kartaa inaad lacag ugala soo baxdo ATM-yada muujinaya calaamadda . STAR, Pulse, NYCE, or Shazam.