Sputtr.com | Alternative Search Engine

Xbejba

Il-Kappelli ta' L-Għanja tas-Seba' Niċeċ ta' George Zammit

Il-Kappella tal-Katakombi ta' Sant'Agata Wara li jħalli l-Katakombi ta' San Pawl, il-pellegrin isib ruħu f'misraħ u knisja żgħira u jinżel "it-taraġ niedi taħt il-knisja…lejn l-għerien fejn għammret ħienja/ b'għod mill-qerq ta' niesha w artha,/ Agta xbejba, mistoħbija/ mis-Sultan mitluf ...

Konsonanti qawwija

... jista' jkun : Verbali (*iere* minn verb) e\empju : Verb Nom beka biki da*ak da*k bieg* bejg* fieq fejqan mexa mixi qam qawmien tela' tlug* Kwalifikattiv (*iere* minn a**ettiv), e\empji : A**ettiv Nom tajjeb tjieba sabi* sbu*ija ikrah kruha tqil toqol Diminuttiv (nom li juri *okon jew rispett/*lewwa), e\empji : tfajla, xbejba ...

1 Kunsill Lokali Mosta Kunsill Mosti - Garanzija ta ...

Hekk gœolja, hija x-xbejba gwejda. Hekk rikka hija dik il-kuruna ta’ sebœ li ÿÿejnilha æbinha; Hekk kotrana dik ix-xuxa, sewda tuta li tink