Sputtr.com | Alternative Search Engine

Xeerka

Limiting Your Fluids - Somali

Dheecaanadini waxay u baahan yihiin in la qiyaaso oo la tiriyo inta la oggol yahay dheecaanadaada maalin walba: • Biyo, sharaab, maraq iyo dhammaan cabitaanka kulul iyo qabow • Khudaarta: xeerka guud, 1 koob oo khudrad ah = (una dhiganta) ½ koob oo sharaaba • Baraf: 1 fud oo barafa = (una dhiganta) ...

WARGALINTA BULSHADA XEERKA AASAASIGA

Somali WARGALINTA BULSHADA XEERKA AASAASIGA Waaxda Asluubta ee Minnesota Waa maxay Wargelinta Xeerka Bulshada Minnesota ? Xeerku wuxu shardi ka dhigayaa in lagu magacaabo halista darajada khatarta dambiilayaasha loo diiwaangalinayo faraxumaynta inta aan laga sii dayn xabsiyada dawladda ama ...

KU MEELGAARKA AH

Xeerka ciqaabta, mas'uuliyadda madaniga iyo maamulka ee shaqaalaha dowladda waxaa qeexi doona sharci. QODOBKA 18 SHAQA DA 1. Qof shaqaale ah lama xaqiri karo, wuxuuna xaq u leeyahay mushahaar, gunno u dhiganta howsha uu qabtay iyo faa'iidooyin kale oo lagu qeexi doono xeerka shaqada iyo shaqaalaha dalka.

URURKA WADDINAGA SOOMAALIYEED

Ururka wuxuu leeyahay "CODE OF CONDUCT" 1-Respectful (Ixtiraam) 2-Responsible (Mas'uuliyad) 3-Cooperative (wadashaqayn) XEERKA URURKA: Hubnaha ururkaiyagoo raacaya sida shareecada Islaamka qabto xeerarka ururka waxaa kamamnuuc ah, noockasta oo "Takoor ah" sida : 1-Jinsiyad (lab iyo dhiddig) la isku takooro 2 ...

TUSMADA

Xeerka Qalabka : Sharciga gobolku wuxuu u baahan yahay in baaskiil kasta oo wadada marayaa uu ku leeyahay qalabkan hoos ku qoran: • Ugu yaraan hal, laakiin waxaan ka badnayn laba laydh oo dusha ah

Xeerka Abtirsiga erayada iyo sidaan u arko

Xeerka abtirsiinta erayga iyo sidaan u arko 1

HALBEEGA HAWLGALKA EE AQOONSASHAD IYO U ADEEGISTA ARDAYDA ...

(c) Degmada la ogaado inaysan raacayn xeerka waxay fulin doontaa qorshe sixid ah oo ay ansixinayso waaxda waxbarashadu. (3) Waaxda waxbarashada waxaa laga yaabaa inay yareyso maaliyada ay degmadu hesho iyadoo raacaysa cutubka 3317 ee Xeerka Dib loo Eegay haddii gudiga waxbarashada degmadu ay sii waddo ...

Hag aHa xafiis - ka baabuurta ee loogu - talagalay

Wadarta qiimaha baabuurta u xushay afada/seyga haray markay hoos timaad qaybtan, ee lagu cayimyey dhaarta qoran ee ah in u afada/seyga u fuliyo dhaxasha iyada oo raacaysa qaybta (B) ee qodobka 4505.10 ee Xeerka dib-loogu Noqday, ayaan ka badaneyn $40,000.

Buugga Hagaha dugsiyada d adweynaha Boston ee Qoysaska iyo a ...

Xeerka kacelinta ardayda Takoorka ku salaysan Nooca Galmada Nidaamkani wuxu ka jawaabayaa dadaalka Waaxda Dugsiyada si loo xaqqijiyo sinaansho iyo lin la badbaadiyo ardayda idil, ay

TUSAHA KA HORTAGGA FICILLADA XADGUDUBKA IYO HANJABAADDA

Labada kiisba waa kuwo maxkamadda lagaga dacwoon karo hoosna imanaya xeerka Maine Revised Statutes, Magaca 19-A, qaybta 4001 ilaa qaybta 4011 (dhibka); Magaca 5, qaybaha 4651 ilaa 4660 iyo qaybta 4681 (fara xumaynta); iyo Magacda 17 iyo 17-A ( Xeerka Dambiga Maine).