Sputtr.com | Alternative Search Engine

Yanahitaji

Practical measures to tackle climate change: coastal forest buffer ...

Mazingira ya nchi kavu na baharini yote yanahitaji kusimami-wa na serikali katika ngazi zote. Migogoro hutokea pale ambapo baadhi ya wadau kutoshirikishwa katika maamuzi ...

Ripoti ya Warsha Ya Washikadau Ihusuyo Mpango wa Uendeshaji wa ...

Pili imezaa masuala muhimu ya menejimenti na maliasili ambayo yanahitaji kufikiriwa katika kubuni mpango wa menejimenti wa mazingira kwa Wilaya ya Rufiji.

Vidokezo Muhimu Katika Ununuzi Na Usalama Wa Chakula

michubuko yoyote na halina dalili za kuoza. • Kununua matunda yaliyo katika msimu kwani huwa na bei nafuu. Matunda pia yanahitaji uangalifu

Kukuza Mawasiliano katika Lugha ya Ziada

Yote haya yanahitaji tafakuri ya hali ya juu, na upangaji na stadi makini. Sehemu hii itakupatia mikakati na mbinu za kukusaidia. Uhamasishaji wa mawasiliano katika lugha ...

OFISI YA WAZIRI MKUU

Pia kuna makundi ambayo yanahitaji nguvu za ziada ili kusimamisha maambukizi Makundi haya yakiwa ni pamoja watu wanaouza/kununua ngono (commercial sex workers and

Informed consent in HIV prevention trials: Highlights from an ...

• Majaribio yanahitaji watu wanaojitolea wenye afya, ambao mara nyingi hudhuriwa kiuchumi na kijamii na katika hatari kubwa ya kuambukizwa Virusi vya Ukimwi.

HOTUBA KAIMU KATIBU MKUU 2 BAGAMOYO

warsha hii, hususan maazimio mbalimbali mliyoyafikia. Maazimio hayo ni mengi na yanahitaji kufanyiwa kazi kwa kina zaidi. Lakini naomba nichukue fursa hii kuelezea haya ...

Ripoti Fupi ya Nchi kuhusu Kazi Zenye Staha TANZANIA (bara) ILO

nzuri; hata hivyo, mambo mengi zaidi yanahitaji kufanyika katika kuandaa viashiria vya kitakwimu kuhusiana na uchumi usio rasmi ambao huajiri zaidi ya asilimia themanini ...

Ufundishaji wa lugha nyingine

mazingira yoyote ya elimu au ya kiutamaduni, mapendekezo au miongozo Kwa ajili ya mazoezi yanahitaji busara na umakini katika utekelezaji, na muendelezo wa tathmini.

HOJAJI YA TATHMINI YA

Sekretariat ya APRM inaona masuala hayo muhimu yanahitaji tathmini ya kina, itafanya utaratibu utakaoiwezesha asasi nyingine mbia na yenye utaalam wa kutosha kufanya