Sputtr.com | Alternative Search Engine

Yasaklama

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

UYGUNLUK BİLDİRİMİ NOKIA CORPORATION, bu RM-337 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

VETERİNER SAĞLIK SERTİFİKASI (VETERINARY HEALTH CERTIFICATE)

... 15 gün süresince , during 15 days from the last recorded case, in the case of Anthrax , Eğer bu işletmede bulunan hastalığa duyarlı türden bütün hayvanlar kesilmiş ve tesisler dezenfekte edilmişse, bu hayvanların imha edildiği ve tesislerin dezenfekte edildiği günden başlayan yasaklama ...

Commercial and Ethnic Uses of Satureja (Sivri Kekik) Species ...

Türlerin toplanmasý konusunda yasaklama ya da sýnýrlandýrmalara ihtiyaç vardýr. Anahtar Kelimeler : Bitki ticareti , kekik , Satureja, Türkiye .

VETERiNER SAĞLIK SERTiFiKASI

... in the case of Anthrax, Eğer bu işletmede bulunan hastalığa duyarlı türden bütün hayvanlar kesilmiş ve tesisler dezenfekte edilmişse, bu hayvanların imha edildiği ve tesislerin dezenfekte edildiği günden başlayan yasaklama periyodu 30 gün olacaktır, yalnız anthrax durumunda, yasaklama ...

Sertifika No: No of certificate :

... in the case of Anthrax, Eğer bu işletmede bulunan hastalığa duyarlı türden bütün hayvanlar kesilmiş ve tesisler dezenfekte edilmişse, bu hayvanların imha edildiği ve tesislerin dezenfekte edildiği günden başlayan yasaklama periyodu 30 gün olacaktır, yalnız anthrax durumunda, yasaklama ...

Erciyes Üniversitesi Hastanesi’nde Yatan Hastalarýn Hasta ...

olduðu bir giriþimi durdurma ve hastalýðý hakkýnda yakýnlarýna bilgi verilemesini yasaklama gibi haklarý Erciyes Týp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 2007;29(4):303-311

SANAT (ARTS) Makale&Düz Yazı

SANAT (ARTS) Makale&Düz Yazı Article, Prose, Essay, Text Hikaye &roman Tale, story & novel Resim&Çizim Drawing, Illustration, Portrayal Karikatür Comics Çizgi film Cartoon Belgesel Documentary Tarz Style, Genre, Sort Eleştiri Comment, Criticism Yasaklama Ban, prohibit Güzel Sanatlar Fine ...

İçindekiler

Güvenlik Bu basit talimatlar ı okuyun. Bu talimatlara uyulmamas ı tehlikeli ya da yasalara ayk ı r ı olabilir. Daha fazla bilgi için kullan ı m k ı lavuzunun tamam ı n ı okuyun.

5. At airports, planes waste a lot of fuel and ---- large ...

kayıtsız şartsız yasaklama zorunluluğu olduğuna inanıyor. B) Avrupa Birliği’ne göre, insan hakları ihlallerinin en nefret uyandıranları işkence ve kötü muamele

Avrupa Birliğinin Yeni Kimyasal Maddeler Stratejisi REACH ...

PBT, vPvB (Annex XIII+) Sosyo-ekonomik fayda İzin Sınırlı zaman –olay bazında yeniden inceleme Uygun ikame ikame evet hayır evet hayır evet yasaklama hayır