Sputtr.com | Alternative Search Engine

Yazarlar

TRANSFER OF COPYRIGHT AGREEMENT Biz aşağıda isim ve ...

YAYIN HAKKI DEVİR SÖZLEŞMESİ / TRANSFER OF COPYRIGHT AGREEMENT Biz aşağıda isim ve imzaları bulunan yazarlar, “Yurt ve Dünya Dergisi”nde yayınlanmak üzere gönderdiğimiz yazımızın orijinal olduğunu; eşzamanlı olarak herhangi bir başka dergiye değerlendirilmek üzere ...

Nomination of Community Representatives to the Consultative ...

Yes Mehmet Butuc Yeni Donem kosova Turk Medy Emre Çabrat TUMED Sarik Cibo Isadamlari ve Esnaf Yes Vildan Cibo Zybeyde hanim Yes Ferhat Dervish Filizler, Kosovo Turk Aydinlar Ocagi Enis Dirvar ETEM - ICEC Levent Gas Lirije Gashi Hanimeli Taner Güçlütürk Kosova Türk Yazarlar Derneği-Pz Yes Tacida Hafiz Baltam Balkan ...

Sýnýrda Kiþilik Bozukluðu Aslýnda Bir Bipolar Spektrum ...

Ne var ki; bazý yazarlar, bipolar bozukluk kavramýnýn günümüzde oldukça dar bir kullanýma sahip olduðunu ve bu durumun, belirli hastalarýn yanlýþ tanýlanmasýna sebep olduðunu düþünmektedirler (Akiskal 2000, Smith 2004).

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006

Reed ve Owens (2000) tarafından yapılan çalı*mada, yazarlar yapılmı* olan çalı*maları bir dizin halinde sunmu*lardır. Çalı*mada matematik e*itimi ara*tırmaları uygulamalarına ve yorumlarına odaklanılmı*tır. Çalı*mada 2000 yılında ERIC (Education Resources Information Center) ...

Well Done to these Four Brothers

30Aralık - Çar ş amba Well Done to these Four Brothers E-posta 1.Sayfa Hayattan Gündem Yazarlar Politika Ekonomi Dünya Aktüalite Magazin Spor Özel Diziler Arama Ara Arşiv ÇOK OKUNANLAR 6 12 15 22 30 35 25/11/2006 1 2 714277 06/12/2006 Milli Piyango Resmi Web Sitesi Hizbullah'ın hiç mi ...

ÇAĞDAŞ TÜRK YAZI DİLLERİ-I - Yazarlar - T.C. ANADOLU ...

t.c. anadolu Ünİversİtesİ yayini no: 2392 aÇikÖĞretİm fakÜltesİ yayini no: 1389 ÇaĞdaŞ tÜrk yazi dİllerİ-i yazarlar prof.dr. ahmet buran (Ünite 1-8)

Atypical Psychiatric Symptoms Associated with Left Temporal ...

A.A., L.B.: Yazarlar bu makale ile ilgili olarak herhangi bir çıkar çatışması bildirmemişlerdir. Declaration of interest: Y.S., A.A., L.B.: The authors reported no conflict of interest related to this article.

Basit Þizofreni

Tanýsal sistemler ve ders kitaplarýnda basit þizofreniye yer verilmesine karþýlýk tanýsal geçerliliði bazý yazarlar tarafýndan tartýþýlmýþtýr.

Türkiye'de Paylașılmıș Psikotik Bozukluk (Folie à Deux)

Aynı yazarlar tarafından aynı olguya ait poster bildiri yapılan ve daha sonra dergilerde makale olarak yayınlanmıș olgular makale hali dikkate alınarak tek bir olgu olarak değerlendirmeye alınmıștır.

Türk Kütüphaneciliði, 1987-2001

Bu araştırmada Türk Kütüphaneciliği 'nin 1987-2001 yılları arasında yayımlanan sayıları incelenerek, dergide hakemli olmadan önce (135) ve hakemli olduktan sonra (103) yayımlanan toplam 238 makale bibliyometrik özellikler (sayfa sayısı, makale sayısı, yazarlar, makale konuları ...