Sputtr.com | Alternative Search Engine

Yerlere

YABANCI D İ L TEST İ İ NG İ L İ ZCE

sorularda, aşağıdaki parçada numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. Today’s tomatoes, peppers and other agricultural

İ NG İ L İ ZCE FEN B İ L İ MLER İ

A İNGİLİZCE FEN BİLİMLERİ Diğer sayfaya geçiniz. 1 1. – 18. sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

2005 KASIM KPDS SINAV SORULARI

16. - 20. sorularda aşağıdaki parçada numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. In the latter part of the Middle Ages, ...

ÜDS Đ NG FEN/ MART 2005

A ÜDS Đ NG FEN/ MART 2005 www.yesdil.com 1 Di ğ er sayfaya geçiniz. 1.-18. sorularda, cümlede bo * bırakılan yerlere uygun dü * en sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

2010-2011 İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI 24 EYLÜL 2010

İNGİLİZCE I 1-6. sorularda, boş bırakılan yerlere uygun düşen ifadeyi bulunuz. My brother is a very relaxed person and he doesn‟t often get 1 _____ or angry.

1 1.-15. sorularda, cümlede boş bırakı

mehmetmamger@hotmail.com KPDS (KASIM 2005) 1 1.-15. sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

ÜDS Đ

A ÜDS ĐNG FEN/ ARALIK 2004 www.yesdil.com 1 Di ğer sayfaya geçiniz. 1.-18. sorularda, cümlede bo ş bırakılan yerlere uygun dü şen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

GÜN GECE DAYS NIGHTS DIAS NOCHES TAGE NÄCHTE

Sema Sema yapan kişi kalbinin bulunduğu isti-kamete doğru döner; çünkü kalp Tanrı´nın evidir. Yavaşça eller ve kollar bulunmaları gereken yerlere ulaşırlar.

A İNGİLİZCE

A İNGİLİZCE FEN BİLİMLERİ Diğer sayfaya geçiniz. 1 1. – 18. sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve ...

yerlere konmuş kap, konteynır, kumbara ve benzerlerine vatandaşların gönüllü olarak getirmesi suretiyle toplama, 3- Şehir içinde belirli merkezlere geri getiren tüketiciye ödeme yapılması veya bazı ödül