Sputtr.com | Alternative Search Engine

Zahtijevaju

elektrièni kotlovi za centralno grijanje

Elektrièni kotlovi Termo Blok PTV ne zahtijevaju prikljuèak na dimnjak i ne zahtijevaju dodatno odr`avanje zbog èega ostvaruju dodatne prednosti u odnosu na druge izvore topline u sustavu centralnog grijanja ...

UPRAVLJANJE DOKUMENTIMA U ELEKTRONSKOM OBLIKU U SUSTAVU ...

Izradu normi provode stručnjaci iz industrijskih, tehničkih i poslovnih područja koja zahtijevaju propisivanje normi, te ih zatim stavljaju u uporabu.

CHwB Conf. Tentative schedule 9-IV-2010 print

spomenika u literaturi koji formiraju i obrazuju historiju umjetnosti, nego ih čak zahtijevaju. Ovo daje priliku i istovremeno podvlači nužnost ponovnog promatranja osmanske arhitekture na

REPUBLIČKI FOND PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA, PODGORICA

Ovi standardi zahtijevaju da reviziju planiramo i izvröimo na način koji omogućava da se u razumnoj mjeri uvjerimo da finansijski izvjeötaji ne sadrûe pogreöne, materijalno značajne tvrdnje.

Fakultet za turizam, hotelijerstvo i trgovinu Bar Wild Beauty

turističkih potencijala i uopšte izazovi koje nameće turistički razvoj zahtijevaju stalno praćenje najnovijih trendova u svijetu i jedan strateški pristup pri planiranju i realizaciji aktivnosti.

PROCESNE PUMPE TIPA RPP

DIN 24 960 ukoliko uvjeti ne zahtijevaju ugradnju ...

Radiološka dijagnostika urogenitalnog sustava Radiological ...

Za snimanje abdominalnih organa pojedine nužne sekvence zahtijevaju dugotrajno zadržavanje disa-nja bolesnika, a zbog pojave artefakata prouzročenih pe-ristaltikom, ...

Principi rada samoodbrambene mreže i koncepti NAP platforme ...

Međutim, sigurnosne mjere zahtijevaju povećane troškove za kompanije, što, naravno, može predstavljati problem. Smanjenje troškova implementacije i upravljanja sigurnošću može se postići samoodbrambenim mrežama.

Komunalno gospodarstvo

... obuhvaća dio gospodarstva koji se od-nosi na pružanje usluga komunalnih djelatnosti koje zbog svoje specifičnosti zahtijevaju posebno pravno određenje i uređivanje odnosa unutar tog područja.

OSNOVNI POJ MOVI 

2 1. (Internacionalni) ezik struke · 20. t. ...: nagli razvoj cientific, technical and economic) · engleski ezik - najrasprotranjeniji edij komuniciranja (Hutchinson, Waters 87, · Novi ojmovi zahtijevaju nove termine - stvaranje brojnih vih termina u specifičnim područjima the ...