Sputtr.com | Alternative Search Engine

Zahvatili

Božo Milošević Filozofski fakultet Novi Sad Izvorni ...

ili skeptičkog ugla, nesporna je činjenica da su globalizacijski procesi zahvatili moderna društva i da ti procesi utiču na transformaciju organizacija rada u njima.

150 GODINA METEOROLOŠKIH MJERENJA U ZAGREBU

Prve meteorološke opise dao je kanonik Adam Baltazar Kr*eli tijekom povodnja koji su zahvatili Zagreb 1750. i 1751. godine. Korisne vremenske opise tijekom haranja epidemija daju upanijski lije*nici od 1786. u svojim zdravstvenim izvještajima, a kasnije navode i broj*ane podatke o temperaturi zraka.

Prikaz - E. Gidens, Odbegli svet (M. Popovic)

Drugi aspekt, kojim se autor bavi u drugom dijelu knjige, naslov-ljenom „Neki problemi savremenog druötva u sociologiji", „odnosi se na saznajne mogućnosti*sociologije*da*razume* (i* objasni)*neke*ključne*procese*koji*su* zahvatili*savremeni*svet"* (9)*i*koji*utiču* na transformativne procese ...

Prikaz - B. Milosevic, Sociologija i savremeni svet (S. Zecevic)

Drugi aspekt, kojim se autor bavi u drugom dijelu knjige, naslov-ljenom „Neki problemi savremenog druötva u sociologiji", „odnosi se na saznajne mogućnosti*sociologije*da*razume* (i* objasni)*neke*ključne*procese*koji*su* zahvatili*savremeni*svet"*(9)*i*koji*utiču* na transformativne procese ...

FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI

U tom djelu Karl Popper analizira povijesno - filozofske temelje totalitarizama koji su zahvatili Europu XX st. te nudi svoju osobnu viziju kako dokinuti ta zla.

DIPLOMSKI - MASTER RAD

Istovremeno su poremećaji zahvatili i rodopsko kopno, pa su njegovim rasedanjem nastale gromadne planine i kotline. U ovom periodu spustilo se izmeĊu velikih raseda staro panonsko kopno i tako je nastala velika panonska kotlina - potolina.

Nobelova nagrada za fiziku 2005

Kada je istekla sva voda iz staklenog cilindra prof. Glauber je zavirio u vedro vode koje je svjetlucalo i rekao: pa naravno kako smo zahvatili vodu tako smo i svjetlost pohranili u toj istoj vodi.

HRVATSKE ŠUME 153 - 9/2009

Ove su godine najviše bile pogođene Španjolska i Italija, zbog ekstremnih vremenskih uvjeta u drugoj polovici srpnja, ali i Francuska te u nešto manjoj mjeri Grčka i Portugal, navodi se u izvješću Europske komisi-je koje je sastavljeno nekoliko dana prije katastrofalnih požara koji su zahvatili ...

Obrazovanje nastavnika u zemljama jugoistočne Europe ...

Kasniji austrougarski i otomanski utjecaji zahvatili su većinu regije kroz podjele, (ponovna) ujedinjenja, podaništvo, i raznolikost. Percepcija regije tijekom druge polovice 20. stoljeća kao jedinstvene i homogene cjeline u političkom ili ideološkom smislu je «pogreška utemeljena na neznanju».

Studentske demonstracije od 3. do 11. lipnja 1968. i stavovi ...

Studentske demonstracije u lipnju 1968. u Zagrebu 392 pokret, zahvatili i veliki broj kapitalističkih zemalja, prije svega Francusku, a potom i socijalističke zemlje, prije svega Čehoslovačku: u prvima se naglašava društvena revolucija i odbacuje liberalizam, a u drugima se, pak, naglašava ...