Sputtr.com | Alternative Search Engine

Zanesena

Zbornik gozdarstva in lesarstva 88 (2009), s. 21 - 29

Severnoameriška vrsta C. curvipes je bila pred kratkim zanesena v nekatere evropske države (VB, Nemčija, Srbija, Švica, Češka republika, Slovaška), kjer se je ustalila in že povzroča škodo.

KOSTANJEVA ŠIŠKARICA (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu)

V naslednjih letih je bila z okuženimi sadikami kostanja s tega območja zanesena še v nekatere dežele srednje in severne Italije. Na enak način je bila zanesena še v Francijo in v letu 2004 s pošiljko sadik pravega kostanja s tega območja tudi v Slovenijo.

1­ UN I VERZITE T „SV. KI R I L I M ET ODI J“ ‡ SKO P

Nimfata od izvorot bila zanesena od ubavinata na mladi~ot i dolgo go molela za qubov, no toj ne se soglasil. Koga vlegol vo nejziniot izvor da se iskape taa strastno go pregrnala i gi zamolila bogovite nivnite tela da ostanat ve~no soedineti.

Rosa cani na), snižuje bolest a zlepšuje celkový pocit ...

odděleně byla zanesena do tabulky, která byla následně ode slána statistikovi, jenž byl rovněž držen v zaslepeném režimu, co se týče kódu léčby.

Úvod aneb základní informace o počítačích

Na pevném disku jsou data zanesena v magnetické vrstvě a zůstávají na něm i když je počítač vypnutý. Existují i výměnné pevné disky , které je možno jednoduše vyměňovat a ukládat mimo počítač.

Oficiální pravidla „Aquila kolekce Kocour v botách ...

Pokud chcete obdržet informaci, že Vámi zaslaná Tabulka sbírky byla v pořádku doručena a zanesena do evidenčního seznamu, uveďte Vaši e-mailovou adresu nebo číslo mobilního telefonu (Prosím vyplňte čitelně hůlkovým písmem, předejdete tak případným problémům při doručení ...

JEDNOTNÁ OBLAST PRO PLATBY V EURECH (SEPA):

Tato pravidla jsou zanesena do souboru (obsahuje postupy, pravidla a normy), který se na tento platební styk vztahuje. Naopak pro platby uskutečňované prostřednictvím platebních karet byla zvolena „adaptační" strategie, která umo ní změnu stávajících pravidel a díky ní se ...

Rostlinné léčivo, Hyben Vital (stand. prášek z poddruhu ...

Data pro obě skupiny odděleně byla zanesena do tabulky, která byla následně odeslána statistikovi, jenž byl rovněž držen v zaslepeném režimu, co se týče kódu léčby.

EKONOMICKÝ SYSTÉM

Konkrétní změna (účetní operace) už v ní musí být zanesena. V praxi mohou nastat čtyři dru-hy změn: Přírůstek aktiv a přírůstek pasiv 1.

BOROVA OGORČICA, BURSAPHELENCHUS XYLOPHILUS (STEINER ...

Na Japonsko, kjer se danes pojavlja kar v 45 od skupno 47 okro ij in kjer od leta 1970 dalje vsako leto povzroči več kot za 1 milijon m 3 izgub lesa (MAMIYA 2001), je bila zanesena v začetku dvajsetega stoletja (NICKLE in sod. 1981; MAMIYA 1983; MALEK / APPLEBY 1984).