Sputtr.com | Alternative Search Engine

Zaradi

PREKINITVE NOSEČNOSTI ZARADI RAZVOJNIH NEPRAVILNOSTI PLODA ...

I-91 Strokovni prispevek/Professional article PREKINITVE NOSEČNOSTI ZARADI RAZVOJNIH NEPRAVILNOSTI PLODA - ANALIZA 4-LETNEGA OBDOBJA TERMINATION OF PREGNANCY FOR FETAL ANOMALIES - ANALYSIS OF CASES OVER A 4-YEAR PERIOD Miha Lučovnik, Jasna Šinkovec, Karin Writzl, Nataša Tul Ginekološka ...

BaustellenSonderfahrplan | Izredni vozni red zaradi gradbenih ...

BaustellenSonderfahrplan | Izredni vozni red zaradi gradbenih del | Exception timetable due to engineering works Graz Leibnitz Spielfeld-Straß Maribor: Fr|pet|Fri 8.

ZAKON O FINANČNEM POSLOVANJU, POSTOPKIH ZARADI ...

1 FINANCIAL OPERATIONS, INSOLVENCY PROCEEDINGS, AND COMPULSORY DISSOLUTION ACT (ZFPPIPP) Chapter 1: GENERAL PROVISIONS Section 1.1: Content of the Act Article 1 (content of the Act) This Act shall regulate: 1. the financial operations of legal entities, 2. insolvency proceedings against legal ...

Electromagnetic Fields

Report Special Eurobarometer Electromagnetic Fields Fieldwork October - November 2006 Publication June 2007 Special Eurobarometer 272a / Wave 66.2-TNS Opinion & Social This survey was requested by Directorate General SANCO and coordinated by Directorate General COMMUNICATION This document does ...

Epidemiologija, etiopatogeneza in histolo{ka klasifikacija ...

njem re`nju, v spodnjem poudarjena vezikularna struktura zaradi alveolarnega emfizema in ~rnikasta `ari{~a zaradi centrolobular ne odlage antrakoti~nega pigmenta.

ODGOVORNOST MEDICINSKE SESTRE PRI OBRAVNAVI PACIENTA S ...

Spontano se razvije zaradi razpoka anevrizme in v 40 % povzroči smrt. Zaradi nevarnosti nenadnega razvoja komplikacij, ki v trenutku ogrozijo pacientovo ivljenje, nosijo medicinske sestre veliko odgovornost pri obravnavi pacienta v času »pripravljenosti« zdravnika.

Vera Urlep Šalinović – LABORATORIJSKA DIAGNOSTIKA ...

Normalna nosečnost je povezana s hiperkaogulabilnostjo zaradi povečane aktivacije koagulacijskih faktorjev, zmanjšane funkcije inhibi-torjev koagulacije in zmanjšane fibrinolitične aktivnosti plazme.

OPFAT NA DECA POPRE^ENI VO RAZVOJOT VO USTANOVATA ZA DNEVEN ...

DEFEKTOLO[KA TEORIJA I PRAKTIKA 73 M. SOTIROVSKA-SIRVINI, Q. NAUMOVSKA, V. RAZMOVSKA, V. VOJNOVSKA OPFAT NA DECA POPRE^ENI VO RAZVOJOT VO USTANOVATA ZA DNEVEN PRESTOJ NA DECATA "ESTREJA MARA" VO BITOLA Ustanovite za dneven prestoj na decata se oblik na organizirana za{tita zaradi unapreduvawe na ...

Potvrda o ostvarenoj zaradi, obracun naknade zarade - obrazac OZ9

Potvrda o ostvarenoj zaradi, obracun naknade zarade - obrazac OZ9

COASTAL AND MARINE KEY HABITATS IN THE MEDITERRANEAN SEA

IZVLEČEK Sredozemsko morje je znano kot vroča točka biotske raznovrstnosti, tako zaradi vrst, ki živijo v njem, kot zaradi njegovih ekosistemov z zelo različnimi in bogatimi bentoškimi habitati.