Sputtr.com | Alternative Search Engine

Zaraznih

Epidemiološke karakteristike crijevnih zaraznih oboljenja i ...

31 JOURNAL OF HEALTH SCIENCES 2011; 1 (1) Journal of Health Sciences www.jhsci.ba Volume 1, Number 1, April 2011 Epidemiološke karakteristike crijevnih zaraznih oboljenja i virusnog hepatitisa A u Kantonu Sarajevo Epidemiological characterisics of gastrointestinal infectious diseases and viral ...

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA HEALTH CARE 24-5 OBOLJELI OD ZARAZNIH BOLESTI NUMBER OF CASES FROM INFECTIOUS DISEASES Šifra po X MKB Code by XMKB Oboljenje Oboljeli Cases Diseases 2002 2003 2004 2005 2006 2007 UKUPNO 28.136 51.91538.52243.83025.11942.017 TOTAL B 20 SIDA 333434 AIDS A 22 Crni prišt 3 --- - - Antrax A 23 Bruceloza 14 47 89 ...

ЗАКОН О ЗАШТИТИ СТАНОВНИШТВА ОД ...

6) Prevoz, izolacija i le~ewe lica obolelih od zaraznih bolesti ^lan 18. Lica obolela od zaraznih bolesti prevoze se pod uslovima i na na~in kojim se spre~ava {irewe zaraznih bolesti.

Primenljivost metode multipleks lanč ane reakcije polimeraze ...

S a d r ž a j: Salmoneloza je jedna od najčešćih zaraznih bolesti ljudi i životinja koju izazivaju dve vrste bakterija roda Salmonella – Salmonella enterica i Salmonella bongori.

Epidemiološki značaj ljudi i domaćih ivotinja kao ...

Diskusija VTEC je jedna od šest grupa patogenih bakterija ove vr-ste, uzročnika crevnih zaraznih bolesti ljudi i ivotinja. Od ka-da se pojavila početkom osamdesetih godina prošloga veka izaziva veliko interesovanje ne samo stručne javnosti.

Abnormalni ultrasonografski nalazi na bubrezima dobijeni ...

Ultraso-nografski nalazi promena na bubrezima mogu biti deo kliničke slike ili posledica mnogih zaraznih bolesti. Najčešće se uočavaju promene veličine, odnosa zastupljenosti paren-hima i pijelona, morfološke promene na pijelokaliksnom si-

OFFICIAL HEALTH AND VETERINARY CERTIFICATE

ivotinje su pri utovaru pregledane i konstatovano je da su zdrave i da nema znakova zaraznih bolesti koje ta vrsta prenosi ili na koju se prenose.

Procisceni tekst ZZPZB NN 79-07, 113-08, 43-09

Pročiöćeni tekst ZAKONA O ZAäTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI (Narodne novine br. 79/07, 113/08, 43/09) I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim se Zakonom utvrñuju zarazne bolesti čije je sprečavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Hrvatsku kao i mjere za zaötitu pučanstva od zaraznih ...

Veterinarski fakultet Sarajevo - Casopis Veterinaria Vol. 54 ...

S druge strane, i pored obezbjeđenih regulatornih mehanizama, širenje opasnih zaraznih bolesti nije zaustavljeno. Uzročnici zaraznih bolesti ivotinja i ljudi, iz regiona i zemalja koje nisu slobodne od bolesti su pokazali potencijal širenja i drugim načinima osim trgovine, a u određenim ...

PROFILAKSA ZARAZNIH BOLESTI

1 PROFILAKSA ZARAZNIH PROFILAKSA ZARAZNIH BOLESTI BOLESTI Prof. dr Zoran Veli Prof. dr Zoran Veli čković čković Predstavljaju prave mere profilakse Predstavljaju prave mere profilakse I Opšte mere I Opšte mere II Specifi čne mere čne mere Efekat: Efekat:-radikalne,-radikalne,-palijativne ...