Sputtr.com | Alternative Search Engine

Zastopniki

Seznam zastopnikov

Seznam zastopnikov 1. Zastopniki s tega seznama lahko zastopajo stranke v postopkih, ki se nanašajo na pridobitev, vzdr evanje in druge zahteve v zvezi s patenti, modeli, znamkami in geografskimi označbami (prvi in drugi odstavek 131. člena Zakona o industrijski lastnini).

IZVAJANJE NADZORA NAD ZASTOPNIKI (POSREDNIKI) IN ZAVAROVALNO ...

izvajanje nadzora nad zavarovalnimi zastopniki (posredniki) in zavarovalno zastopniŠkimi (posredniŠkimi) druŢbami izvajanje nadzora nad zastopniki (posredniki) in zavarovalno zastopniŠkimi (posredniŠkimi) druŽbami

LIGIER, PELPI INTERNATIONAL, ACCESS, ZONGSHEN

stanje 11.02.2010 organizacije, pooblaŠcene za izdajanje potrdil o skladnosti znamke aasaa, suzana arnuš s.p. ligier, pelpi international, access, zongshen ac - intercar d.o.o. mercedes benz, smart (mmc), setra ac - mobil d.o.o. honda-osebna vozila ac kia jeep chrysler kuŠar ladislav s.p ...

www.ateam.si AVALON TIM D.O.O.

Če bi radi le nekaj ali celo vse od zgoraj navedenega dobili v trajno last, se nemudoma odzovite na oglas in se nam pridružite na delovnih mestih: ZAVAROVALNI ZASTOPNIKI (M/Ž), POMOŽNI ZAVAROVALNI ZASTOPNIKI (M/Ž) Osnovni pogoji delovnega mesta:  V. stopnja izobrazbe, smer ni pomembna, pomembna ...

Pravilnik o šolninah

člen (ureditev medsebojnih razmerij s starši) Starši oziroma zakoniti zastopniki sklenejo v zvezi z izpolnjevanjem obveznosti po tem pravilniku z zavodom pisno pogodbo ob vpisu v vrtec, osnovno šolo, gimnazijo ali glasbeno šolo.

MEDNARODNO POSLOVANJE IN ZASTOPSTVA

Mednarodno poslovanje in zastopniki e vse iz preteklosti potrebe človeštva narekujejo potek trgovanja. Človek potrebuje mnogo stvari za pre ivetje in svoj obstoj, danes pa e zato, da lahko veliko bolj lagodno ivi in ka e svoj status.

SEDE I, MATIČNE ŠTEVILKE, DAVČNO ZAVEZANSTVO, DAVČNE ...

datum izpisa: 02.06.09 1 SEDE I, MATIČNE ŠTEVILKE, DAVČNO ZAVEZANSTVO, DAVČNE ŠTEVILKE, TRANSAKCIJSKI RAČUNI IN ZASTOPNIKI TER SODELOVANJE V TEKMOVANJIH ZA DR AVNA PRVENSTVA SLOVENIJE Pomen kratic: RD : ribiška dru ina, ZRD : zveza ribiških dru in, RZS : Ribiška zveza Slovenije ter ...

FINNB AR-SLO

Prav tako je v pokrajini, iz katere pri-hajamo slovenski zastopniki, medved simbol, ki se svobodno sprehaja po slovenskih gozdovih. Zato smo združili znanje in energijo in vam skupno ponujamo vrhunske izdelke iz finskega bora, ki so izdelani po vaših željah in potrebah.

( ime in priimek otroka)

1/4 1. Otroški vrtec Ajdovščina, ki ga zastopa ravnateljica: MERI URŠIČ in 2. Starši oz. zakoniti zastopniki otroka _____ ( ime in priimek otroka) oče: _____ mati ...

DIPLOMSKO DELO

Zavarovalni zastopniki Zavarovalni zastopniki so prodajalci zavarovalniökih storitev in predstavljajo tradicionalen način trûenja zavarovalniökih storitev (Dimovski, Volarič-Prijatelj, 2000, str. 208, 209).