Sputtr.com | Alternative Search Engine

Zatvorenim

ZAKON O ZABRANI PUŠENjA U ZATVORENIM PROSTORIJAMA ("Slu ...

ZAKON O ZABRANI PUŠENjA U ZATVORENIM PROSTORIJAMA ("Slu beni glasnik RS", br. 16/95, 101/05) Član 1. Pušenje se zabranjuje u zatvorenim prostorijama u kojima se: 1) obavlja vaspitnoobrazovna delatnost (uključujući i zbornice) i obezbeđuje smeštaj, boravak i ishrana dece, učenika i ...

Klinič ko ispitivanje funkcije i prohodnosti Eustahijeve ...

cije vazdušnih puteva pri disanju kroz nos sa zatvorenim us tima i rezsitencije pri disanju kroz usta sa zatvorenim nosem. Lako povišen nosni otpor L, iznosio je 0,67–1,50 kPa/cm/s.

Hotel i spa centar Vrmac Prčanj, Crna Gora

... Vrmca, koja se, između ostalog uključuje: Opis imovine Površina (u m 2) Godina izgradnje Hotel sa 179 soba i 510 le aja, barom, 2 restorana, terasom za obedovanje sa pogledom na more, većina soba ima terasu i pogled na more 7.000 1987 Zdravstveni i banjski centar sa direktnim pristupom na pla u, zatvorenim ...

I OSNOVNE ODREDBE - Ovim zakonom uređuju se mere ...

Pušenje je zabranjeno i u prostoru koji se, u smislu ovog zakona, ne smatra zatvorenim javnim prostorom, a koji je funkcionalni deo prostora u kome se obavlja delatnost

elektrièni kotlovi za centralno grijanje

Kotao se mo`e koristiti u otvorenim i zatvorenim sustavima centralnog grijanja, kao i za podno i/ili radijatorsko grijanje. Prikljuèenjem sobnog termostata (230V) posti`e se dodatna jednostavnost korištenja.

PASTOR INŽENJERING d.d.

PODRUČJE PRIMJENE/POSEBNI GRANIČNI UVJETI: FIELD OF APPLICATION/SPECIAL OPERATIONAL LIMITS : Gašenje A, B i C vrste požara u zatvorenim prostorima na brodicama i jahtama, te na brodovima gdje se izričito ne zahtijeva drugačije.

VRSTE I DIMENZIJE RIZIKA, OPASNOSTI I ŠTETNOSTI PRILIKOM IZVO

... kod upotrebe tehni˛kih otapala i izolacijskih ulja (trikloretilen, askareli) k) opasnosti od štetnih zra˛enja, l) opasnosti kod ru˛nog transporta tereta, m) opasnosti pri vezanju i dizanju tereta auto-dizalicama, n) opasnosti pri radu na visini i ljestvama, o) opasnosti pri radu u uskim i zatvorenim ...

Lečenje zatvorenih preloma pilona tibije kombinacijom ...

Cilj ovog rada bio je da se prika e prednost metode kojom se kombinuju spoljna skeletna i minimalna unutrašnja fiksacija u odnosu na metodu otvorene repozicije i unutrašnje fiksacije kod bolesnika sa zatvorenim prelomima pilona ti-bije.

8. ZVU Č NO POLJE U ZATVORENIM PROSTORIMA MALIH DIMENZIJA

AKUSTIKA TEMA 8 - Zvučno polje u prostorima malih dimenzija 120 8. ZVUČNO POLJE U ZATVORENIM PROSTORIMA MALIH DIMENZIJA 8.1 Uvod Pojmovi malog i velikog u akustici su relativni i određuju se poređenjem sa

zakon o geneticki modifikovanim organizmima

UPOTREBA GMO U ZATVORENIM SISTEMIMA Nivoi rizika upotrebe GMO *lan 26 Upotreba GMO ili proizvoda koji sadrûe, sastoje se ili su dobijeni od GMO u zatvorenim sistemima klasifikuje se u jedan od *etiri nivoa rizika, i to: - prvi nivo, odnosi se na ograni*enu upotrebu kod koje su rizici zanemarljivi; ...