Sputtr.com | Alternative Search Engine

Zavarovalni

Exclusions for rescue costs

Insurance Scope Alpine Association Worldwide Service (AWS) provides insurance cover for all Oesterreichischer Alpenverein (OeAV) members who require rescue services as a result of accidents occurring

Dobrodošli pod naše okrilje

Kot delniška družba delujemo skladno z lokalnimi predpisi, na podlagi katerih smo podvrženi strogemu nadzoru Agencije za zavarovalni nadzor. Za dodatne informacije obiščite www.ergo.si Andreja Kovačič, CEO of ERGO Zavarovalnica d.d.: „Employees of ERGO Zavarovalnica d.d. are coming from different ...

Legal notice

1 Legal notice All effort has been made to ensure the accuracy of this translation, which is based on the originalSlovenian text. All translations of this kind may, nevertheless, be subject to a certain degree oflinguistic discord.

28. SREDSTVA PREBIVALSTVA, POTROŠNIŠKI KREDITI IN ZAVAROVANJE

Drugo premo enjsko zavarovanje je zavarovanje, ki krije vso škodo na stvareh, ki nastane zaradi toče ali mraza oz. zaradi drugih vzrokov, razen vzrokov, navedenih v prejšnji zavarovalni skupini.

List of contact persons for QIS 3

... National Bank of Slovakia Imricha Karvasa 1 813 25 Bratislava 1 Slovakia United Kingdom The Financial Services Authority 25 The North Colonnade Canary Wharf, London E14 5HS Spain Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones Po de la Castellana 44 Madrid 28046, Spain Slovenia Agencija za zavarovalni nadzor ...

AGENCIJA ZA ZAVAROVALNI NADZOR

agencija za zavarovalni nadzor uvodna beseda i. poroČilo o stanju na podroČju zavarovalniŠtva za leto 2010 ii. poroČilo o delu agencije za zavarovalni nadzor za leto 2010

zavarovalni pogoji vzajemna tujina

Vzajemna_(pogoji_SP-TAS-11)-29-06-2011-TISK.indd 3 29.6.2011 15:38:15. Vzajemna_(pogoji_SP-TAS-11)-29-06-2011-TISK.indd 4 29.6.2011 15:38:16

oblika za dopis v slovenščini

Agencija za zavarovalni nadzor Trg republike 3 1000 Ljubljana SLOVENIJA tel: +386 1 2528 600 fax: +386 1 2528 630 vloga 4.DOC 1 Vloga za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja ali posredovanja na podlagi 4. odstavka 230. člena Zakona o zavarovalništvu, tudi za osebe, ki sklepajo ...