Sputtr.com | Alternative Search Engine

Zavarovanj

UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER NATAŠA ...

zavarovanj, odgovarjali po pričakovanjih, saj so se le štirje odstotki anketiranih opredelili kot odlični poznavalci življenjskih zavarovanj.

POVEZANOST MARKETINŠKIH DEJAVNIKOV Z DOSEGANJEM TR NIH DELE ...

UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA MARIBOR MAGISTRSKO DELO POVEZANOST MARKETINŠKIH DEJAVNIKOV Z DOSEGANJEM TR NIH DELE EV NA TRGU PREMO ENJSKIH ZAVAROVANJ Kandidat: Stanislav Petek, univ.dipl.ekon., rojen leta 1967 na Ptuju, zaposlen v Zavarovalnici Maribor d.d. Maribor, kot ...

(Microsoft Word - Nerividirano mednarodno letno poro\350ilo o ...

Padec premije AO-plus zavarovanj in nezgodnih zavarovanj v vozilu je posledica delovanja konkurence na trgu in spremembe zavarovalnih podlag, ki smo jih uvedli junija lani, ki je zni ala ceno zavarovanj.

PRIJAVA SPREMEMBE veljavne od

□ ohranitev obstoječe premije; povišanje zavarovalnih vsot zavarovanj □ znižanje obstoječe premije; ohranitev zavarovalnih vsot zavarovanja

TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. Letno poročilo 2007

Petino zavarovanj smo sklenili v lastni zavarovalni mre i, med njimi tudi 1.821 zavarovanj zdraviliškega zdravljenja po poškodbah, našega prvega produkta dodatnega zdravstvenega zavarovanja.

Ostale ugodnosti avtomobilskih zavarovanj Generali d.d.:

Ostale ugodnosti avtomobilskih zavarovanj Generali d.d.: *•*do*21*%*paketnega*popusta*na*kasko*zavarovanja, *•*bonus*premijski*razredi*1,*2*in*3*pri*AO*zavarovanju*in*zavarovanju*AO-plus, *•*do*20*%*popusta*na*vozniške*izkušnje,* *•*do*10*%*paketnega*popusta*na*zavarovanje*avtomobilske ...

PRAVILA IN POGOJI FLEKSI NAGRADNE IGRE

Preklic se lahko pošlje na naslov Zavarovalnica Triglav, d.d., Tr enje osebnih zavarovanj, Verovškova ulica 60 C, 1107 Ljubljana ali po e-pošti: info-osebna@triglav.si Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujo!i strinja s pravili in pogoji nagradne igre.

Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Smer ...

zavarovanj, ki krijejo nevarnosti izven obmo čja Republike Slovenije, • osebnih (zdravstvenih, nezgodnih in življenjskih) zavarovanj, pri katerih

POVZETEK IN POSVETOVANJE1

Na področju letalskih zavarovanj in vseh zavarovanj odgovornosti se zdi postranskega pomena. Sporazumi za likvidacijo škod so običajni v Nemčiji, na Nizozemskem, v Avstriji in na Portugalskem na področju avtomobilskih zavarovanj ter v Franciji, zlasti pri avtomobilskem zavarovanju in zavarovanju ...

MODEL UČNEGA NAČRTA

Strban Grega, Vrste dodatnih pokojninskih zavarovanj ter vrste in učinki davčnih ugodnosti, Delavci in delodajalci, št. 3/2001, str. 131-150.