Sputtr.com | Alternative Search Engine

Zdravstveno

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 403 Na osnovi članka 87. stavka 1. točke 1. Zakona o obveznomzdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 150/08.) i članka 54. stavka 1.

ANKSIOZNOST I DEPRESIVNOST KOD CEREBROVASKULARNE BOLESTI

Viöi ili niûi socioekonomski status dovodi do razli*itih na*ina psiholoökog djelovanja te do susreta s razli*itim okolinskim stresorima, koji puta i zdravstveno rizi*nim ponaöanjem öto pak tako*er dovodi do smanjenog ili pove*anog rizika za razvoj neke bolesti (Markowitz i sur. , 1991) .

PRIJAVA ŠTETE DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA MOLIMO ...

Šteta broj: _____ DZO-11 Zaprimio:_____Datum: _____ PRIJAVA ŠTETE DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

DR AVNI PROGRAM PRESEJANJA IN ZGODNJEGA ODKRIVANJA ...

Program Svit je namenjen moškim in enskam, prebivalcem Republike Slovenije, ki imajo urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje in so stari od 50 do 69 let.

ZA VAS I UZ VAS

Izdavač: Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore Za izdavača : mr Ramo Bralić, direktor Uredjivački odbor : Andjelka Babić, Mirjana Kojičić, Zoran Glomazić, Milena Cvijanović, pomoćnici direktora Urednik: Amer Ramusović, PR menadžer Saradnici na projektu: mr Vesna Popović, dr Ana ...

Lerkanidipin — novi kalcijski antagonist na Listi lijekova

UkljuËivanjem lerkanidipina na Dopunsku listu lijeko-va Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje naπi bo-lesnici su dobili moguÊnost lijeËenja novim dihidropiri-dinskim kalcijskim antagonistom dugog djelovanja s vrlo povoljnim farmakoloπkim profilom, posebno malim bro-jem nuspojava te ...

O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA REPUBLI*KOG FONDA ZA ...

microsoft word - izvjestaj o reviziji finansijskih izvjestaja republickog fonda za zdravstveno osiguranje za 2006. godinu i mis

28. SREDSTVA PREBIVALSTVA, POTROŠNIŠKI KREDITI IN ZAVAROVANJE

V podatke za leta od 2000 do 2008 je vključeno tudi kreditno zavarovanje SID - Prve kreditne zavarovalnice, ni pa upoštevano prostovoljno zdravstveno zavarovanje Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z.

ZDRAVSTVENO STANJE STANOVNI Š TVA JU Ž NOBANATSKOG OKRUGA U ...

zdravstveno stanje stanovniŠ tva juŽnobanatskog okruga u 2009. godini pančevo, 2010.g.