Sputtr.com | Alternative Search Engine

Zemljepisne

LAyLA LAKES, SAUDI ARABIA: THE wORLD-wIDE LARGEST LACUSTRINE ...

Najpomembnejša so nekdanja jezera Layla na 22,170 severne zemljepisne širine in 46,700 vz odne zemljepisne dolžine. Jezera (prvotni 17) so bila v 80-ti leti prejšnjega stoletja izpraznjena in pokazalo se je 19 vrtač.

UNIVERZA V LJUBLJANI

Glede na zemljepisno lego uspevajo čajni grmi med 43° severne in 30° ju ne zemljepisne širine in sicer v tropskih in subtropskih razmerah, od morske gladine pa do 2400 metrov nadmorske višine.

SATELITSKA NAVIGACIJA V GORAH ZA VODNIKE PZS

Posledica je neprijetno preračunavanje: - razlika je 300-400 m v zemljepisnih dol inah (V-Z), zemljepisne širine (S-J) se skoraj ujemajo; - formula za popravek zemljepisne dol ine: (Dol inaAtlasSLO - 17") = Dol inaGPS (WGS 84) - od zemljepisne dol ine v Atlasu ali na karti odštejemo 17 ...

SATELITSKA NAVIGACIJA V GORAH ZA VODNIKE PZS

Posledica je neprijetno preračunavanje: - razlika je 300m do 400m v zemljepisnih dol inah (V-Z), zemljepisne širine (S-J) se skoraj ujemajo, - formula za popravek zemljepisne dol ine: (Dol inaAtlasSLO - 17") = Dol inaGPS(WGS 84) - formula za popravek zemljepisne širine: (ŠirinaAtlasSLO - 1 ...

OCENA OGRO ENOSTI PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

Ozemlje mestne občine se razprostira med 46 o 10' ter 46 o 47' severne zemljepisne širine in med 13 o 10' ter 13 o 52' vzhodne zemljepisne dol ine. Po površini spada med večje občine v R Sloveniji.

Natura 2000 v alpski regiji

zemljepisne širine. Zato se z nadmorsko višino habitati in vrste hitro spreminjajo. Vzpon v gorah za 100 m je enakovreden poti 100 km proti severu v nižini.

POSLOVATI V ITALIJI

Posamično gledano pa je v blagovni in tudi storitveni menjavi s Slovenijo najbolj udeležena sosednja Furlanija - Julijska krajina, kar je razumljivo, tako zaradi zemljepisne bližine, kot utečenih trgovinskih tokov.

”Organisation Letterhead”

Morda se ne bo popolnoma ujemala z jugom kompasa - mo ne so namreč razlike, ki so odvisne od zemljepisne dol ine lokacije v povezavi s časovnim pasom.

ODGOVORI NA VPRAŠANJA ZA USTNI DEL IZPITA IZ PREDMETA FIZIKA

Gravitacijski pospešek je torej odvisen od zračnega upora in zemljepisne širine (iz Kladnikove knjige); na naši zemljepisni širini meri gravit. posp. 9, 81 m/s 2 in od višine (če gremo visoko v gore se te ni pospešek zmanjšuje).

FLORA PRAPROTNIC IN SEMENK SEVERNE TRIGLAVSKE STENE

Območje raziskovanja je bila sama Severna triglavska stena, ki le i v kvadrantih 9649/3 in 9648/4 (mre a t.i. MTB - Messtischblatt, kvadrantov velikosti 3' zemljepisne širine x 5' zemljepisne dol ine, ki so za potrebe večje natančnosti razdeljeni na četrtine).