Sputtr.com | Alternative Search Engine

Zgjedhjet

29 ALB Local 2011 - final report

Office for Democratic Institutions and Human Rights REPUBLIC OF ALBANIA LOCAL GOVERNMENT ELECTIONS 8 May 2011 OSCE/ODIHR Election Observation Mission Final Report Warsaw 15 August 2011

Kosovo Local Elections 2009 - Re-Vote Summary

Ballots (CETIS Slovenia) 18-22 January • Ballot production period 25 January • Ballots arrive in Kosovo Political Entities & Observers 5 25-29 January • Entity Campaign Period 6 • Entity Campaign Financial Disclosure deadline 7 25 February 25 January • Observer Reconfirmation deadline ...

Central Election Commission in its 34th regular meeting which ...

PRESS RELEASE 21.04.2010 Central Election Commission in its 34 th regular meeting which was led by Mr. Ilir Gashi- CEC member- reviewed the activities of SCEC, OPPR and the preparations regarding the Second Round (run-off) of the Extraordinary Mayor Elections held in Istok/g.

Ky raport paraqet nje studim mbi Rrjetin kombëtar të Y-PEER ...

YOUTH PEER EDUCATION NETWORK 2005-2007 Y-PEER is an efficient and effective means of promoting youth participation in sexual and reproductive health issues and in building partnerships between young people and adults in advocating for: national youth development strategies, dissemination of ...

Republika e Kosovës

1 Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština - Assembly Ligji Nr. 03/L-073 PËR ZGJEDHJET E PËRGJITHSHME NË REPUBLIKËN E KOSOVËS Kuvendi i Republikës së Kosovës, Në bazë të nenit 65.1 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, Me qëllim të ...

ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE 2006-2007

Zgjedhjet vendore në Republikën e Shqipërisë Faqe: 3 Raporti i Misionit të Vlerësimit të Nevojave të OSBE/ODIHR-it, 6-8 nëntor 2006 REPUBLIKA E SHQIPËRIS Ë ZGJEDHJET VENDORE 2006-2007 Raporti i Misionit të Vlerësimit të Nevojave të OSBE/ODIHR-it 6 - 8 nëntor 2006 I. HYRJE Zyra ...

Decentralizimi në Kosovë I: Zgjedhjet komunale dhe ...

Prishtinë, dhjetor 2009 INSTITUTI KOSOVAR PËR KËRKIME DHE ZHVILLIME TË POLITIKAVE Seria e Analizave Politike Analiza Politike Nr. 15 Decentralizimi në Kosovë I: Zgjedhjet komunale dhe pjesëmarrja e serbëve

Komuna Bërdicë

Komuna Bërdicë Rrethi Shkodër Kryetari i komunës Qamil Xhurreta Sipërfaqja e komunës: 31,02 km 2. Komuna ka në administrimin e saj 6 fshatra .

CENTER FOR HUMANISTIC STUDIES "GANI BOBI"

survey how will vote albanians on election of july 3 june 15 2005 sondazhi gbc zgjedhjet i 2005 si do te votoje shqiperia e mesme tirana, durresi mazhoritari proporcionali 50.81 46.09 60 36.88 31.97 40 20 5.73 3.27 8.17 1.85 4.83 0 0 pd ps lsi lzhk pr.

ALMEX - ALBANIAN MILITARY EXHIBITION, A MILITARY PROMINENT EVENT

... e kësaj industrie, do te ndikojë edhe në mënyrën se si ALMEX do t'u propozoje operatorëve të Sigurisë Private zgjedhjet dhe zgjidhjet më efikase.