Sputtr.com | Alternative Search Engine

Zhvillimin

PROJEKT- IDE PËR ZHVILLIMIN E TURIZMIT BASHKËKOHOR NË ...

PROJEKT- IDE PËR ZHVILLIMIN E TURIZMIT BASHKËKOHOR NË HAPËSIRËN BREGDETARE "LLOGARA-PALASË-DHËRMI" N. PANO; S. THODHORJANI; R. KONOMI A.FRASHERI, K.JORGJI; P. PANO Abstract The coasting area: "Llogora-Palase-Dhermi, represent one of the most beautiful and interesting zones of the Ionian ...

Krijimi i qendrave për arsim në distancë alternativë e re ...

Establishment of distance learning centers a new alternative for the education development in Kosovo. Krijimi i qendrave për arsim në distancë alternativë e re për zhvillimin e arsimit në Kosovë

Title: UN-HABITAT Municipal Spatial Planning Support ...

PROGRAMI SHKURTAZ Titulli: Programi i UN-HABITAT-it për Mbështetjen e Planifikimit Hapësinor Komunal në Kosovë Kohëzgjatja: Program 2-vjeçar, deri më 31 tetor 2007 Financimi: 3,000,000 dollarë amerikanë Financuar nga: Qeveria e Suedisë përmes SIDA-s, Agjencisë Suedeze për Zhvillimin dhe ...

Greece Hungary Ireland Italy Latvia Lithuania Luxembourg ...

Qëllimi kryesor i këtij programi është kontributi në zhvillimin e Bashkimit Evropian në shoqëri të avancuar, të bazuar në dituri, me zhvillim të qëndrueshëm ekonomik dhe me kohezion më të madh social.

Bashkëpunim Shkencor në Mbështetje te Peshkimit te ...

34 Aneks 2 REZOLUTE KONFERENCA Duke njohur rolin vital të peshkimit ne botë ne lidhje me sigurim e ushqimit, zhvillimin social dhe ekonomik si dhe nevojen per të siguruar qendrushmeri te resurseve ujore te gjalle dhe mjediseve te tyre per brezat e tanishëm dhe te ardhshëm, Duke kujtuar që Komiteti i ...

www.gjirokastra. org or contact the

Projekti është një bashkëpunim shumëpalësh: financimi i restaurimit është financuar nga programi i UNDP/UNESCO "Trashëgimia dhe Kultura për Zhvillim Shoqëror Ekonomik"; projekti teknik i restaurimit u përgatit nga Organizata për Ruajtjen dhe Zhvillimin e Gjirokastrës (GCDO) në ...

KORNIZA E KURRIKULIT

New Directions for Social Theory, Practice and Policy , New York, London, Routledge, 2000 Molteno, M : Të fillosh I ri , (parimet dhe praktika në zhvillimin e fmijris së hershme), Prishtinë, Save the Children, 2001 Musai, B .:

Swiss Project for Horticultural Promotion - Kosovo (SPHP-K)

Përpjekje te shtuara janë bere ne shërbimet për zhvillimin e biznesit. Përkundër te dhënave te pakta, bashkëpunimi ne mes te aktoreve ishte trajtuar si rruge kyçe ne drejtim përpara te hortikulturës.

WOMEN IN POLITICS MEAN TANGIBLE GAINS FOR DEMOCRACY

Programet e NDI në Kosovë përfshijnë fuqizimin e legjislativit, zhvillimin e partive politike dhe pjesëmarrjen qytetare dhe n ë pjesë ë t ë madhe financohen nga Populli Amerikan përmes Agjensionit të Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID).