Sputtr.com | Alternative Search Engine

Zlorabe

PORABA ANKSIOLITIKOV TER HIPNOTIKOV IN SEDATIVOV V SLOVENIJI

Fürst J., Peklar J., Samaluk V. Poraba anksiolitikov ter hipnotikov in sedativov v Sloveniji Uvod Nekatera psihoaktivna zdravila, zlasti anksiolitiki in hipnotiki/sedativi, lahko vodijo v razvoj tolerance in zasvojenosti, mo'ne pa so tudi zlorabe (1, 2).

PONUDBA ZA IZVEDBO CAP PROGRAMA ZA PREVENTIVO ZLORABE OTROK

PONUDBA ZA IZVEDBO CAP PROGRAMA ZA PREVENTIVO ZLORABE OTROK V ISA institutu bomo v šolskem letu 2011/2012 nadaljevali z izvajanjem CAP programa za preventivo zlorabe otrok.

www.ess.gov.si/eures

Delo z mladimi, pretežno fantje - zlorabe, zanemarjanje čustveni in vedenjski problemi : Soc. delavec, soc. pedagog, zelo dobro znanje angl. jezika, sposobnost vodenja manjšega tima

BIOETIKA, RAZISKOVANJE NA ČLOVEKU IN NEVARNOST ZLORABE11 ...

190 BIOETIKA, RAZISKOVANJE NA ČLOVEKU IN BIOETIKA, RAZISKOVANJE NA ČLOVEKU IN NEVARNOST ZLORABE NEVARNOST ZLORABE 1 1 Jože Trontelj Komisija RS za medicinsko etiko, Zaloška 7, 1000 Ljubljana, joze.trontelj@kclj.si BIOETHICS, RESEARCH ON HUMAN BEINGS, AND RISKS BIOETHICS, RESEARCH ON HUMAN ...

a razvrstitev prepovedanih drog glede na resnost nevarnosti ...

1 Uredba o razvrstitvi prepovedanih drog 1. len Ta uredba dolo a razvrstitev prepovedanih drog glede na resnost nevarnosti za zdravje ljudi, ki je lahko posledica njihove zlorabe ter glede na uporabo v skupino I, skupino II in skupino

SPOLNA ZLORABA OTROK

Otroci z razli*nimi motnjami ( s posebnimi potrebami ) so štiri do desetkrat bolj podvr eni spolnemu zlorabljanju kakor njihovi vrstniki (Browne&Finkelhor) V Sloveniji še ni bila narejena nobena natan*na statisti*na raziskava o otrocih, rtvah spolne zlorabe.

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRU BENE VEDE

... Priloga N: Protokol 15- Brezobzirno podrejanje ..... 127 Priloga O: Protokol 16- Indoktrinacija, pranje mo ganov ..... 130 Priloga P: Protokol 17- Zlorabe pooblastil, avtoritete ...

Zvonko Borovšak – ZDRAVLJENJE S KRVNIMI PRIPRAVKI PRI ...

Upoštevanje smernic za zdravljenje s krvnimi pripravki pri KBGEB zmanjšuje možnost zlorabe biološkega zdravila. O smiselnosti uporabe krvnih pripravkov iz plazme pa presoja klinik ob bolniku.

TA MAJHNA SPOLNO ZLORABLJENA PUNČKA SE JE ZALJUBILA Spolna ...

pa, ko je za menoj toliko solz, trpljenja, neprespanih noči in razdrtih partnerskih vez, vem, da to niso bile nedolžne igrice za lahko noč, ampak najbolj krute kriminalne zlorabe, ki nikoli ne bodo dovolj kaznovane!!!”

Dokument5

Microsoft Word - Dokument5 ***** ***** ***** ***** *****!*****"*****#*****$%****$ *****&%%'**(***)*****!*** c ...