Sputtr.com | Alternative Search Engine

Zlorabil

Ker se na ravni dejstev ni ničesar spremenilo in ker je ...

Ker se na ravni dejstev ni ničesar spremenilo in ker je resnica samo ena si preberite Tonijevo izjavo . NIKOLI NISEM NOBENE OD OBEH DEKLET ZLORABIL, NITI NISEM IMEL TEGA NAMENA.

V L O G A za dodelitev statusa u*enca/-ke, ki se vzporedno ...

... ne bo neopravi*eno izostajal/-a od pouka • ne bo imel/-a izre*enega vzgojnega opomina • ne bo kršil/-a hišnega reda in pravil šolskega reda In soglašam, da se mu/ji lahko za * asno ali trajno odvzame status oz. mu/ji status miruje, * e: • mu/ji bo izre*en vzgojni opomin • bo zlorabil/-a ...

NAVODILA AVTORJEM PRISPEVKOV

V tem primeru se recenzent obveţe, da vsebine članka ne bo nedovoljeno razmnoţeval ali drugače zlorabil. Recenzije so anonimne: recenzent je avtorju neznan in obratno.

Pravilnik o varovanju podatkov

Direktor mora zoper tistega, ki je zlorabil osebne podatke ali je nepooblaš čeno vdrl v zbirko osebnih podatkov ustrezno ukrepati. Če obstaja sum pri vdoru v zbirko osebnih podatkov, da je ta storjen z naklepom in namenom

Izrabimo volitve v svoj prid!

Kdor si je pridobil premoženje v času, ko je bil blizu lokal-nega ali državnega proračuna, to je v lokalni ali državni politiki, je zlorabil informacije in položaj, ki ga je imel, za lastno bogatenje.

Navodila, pravila in pogoji za nagradni kviz » Uporabljaj ...

V kolikor bi bilo ugotovljeno, da je uporabnik zlorabil kviz, bo iz žrebanja izključen. V nagradnem kvizu lahko sodelujejo nepolnoletne in polnoletne osebe, ki so državljani Republike Slovenije.

dovoljena z navedbo vira - Odgovarja generalna direktorica ...

• Ne puščajte vprašalnikov in drugih dokumentov na vidnem mestu v avtomobilu ali kjer koli drugje. • Nikoli se ne pogovarjajte z drugimi o tem, kar vam povedo v posameznem gospodinjstvu. • Pazite, da ne izgubite svojega pooblastila za delo, saj bi ga lahko kdo zlorabil v vašem imenu.

dovoljena z navedbo vira - Odgovarja generalna direktorica ...

... æ Ne puščajte vprašalnikov in drugih dokumentov na vidnem mestu v avtomobilu ali kjer koli drugje. æ Nikoli se ne pogovarjajte z drugimi o tem, kar vam povedo na kmetijskem gospodarstvu. æ Pazite, da ne izgubite svojega pooblastila za delo, saj bi ga sicer lahko kdo zlorabil v vašem imenu. æ O ...

»Prepoznavanje spolnih zlorab in ukrepanje«

Zlorabljeni otroci potrebujejo enako skrb in rahločutnost ne glede na to ali jih je zlorabil roditelj, skrbnik ali tujec. 6. Eden od ciljev mora biti ta, da otrok utrpi čim manj škode in čim hitreje okreva.

Jože Ramovš PROSTOVOLJSTVO PRI DELU Z LJUDMI IN ZA LJUDI

Za učinkovito pomoč človeku v stiski je potre-bno obojestransko zaupanje: socialni delavec mora zaupati človeku, ki mu pomaga, da se lahko ta v resnici izkoplje iz zagat; človek, ki pomoč spreje-ma, pa mora zaupati socialnemu delavcu, da ne bo zlorabil njegove stiske, da bo držal poklicno ...