Sputtr.com | Alternative Search Engine

Znamk

PREOBLIKOVANJE STRATEŠKEGA PORTFELJA BLAGOVNIH ZNAMK

POVZETEK Diplomsko delo predstavlja pomen celovitega upravljanja portfelja blagovnih znamk pri uresničevanju temeljnih smotrov in ciljev organizacije.

PRIMERJALNA ANALIZA OBLIKOVANJA TRGOVSKIH BLAGOVNIH ZNAMK V ...

IZJAVA Študentka Melita Kette izjavljam, da sem avtorica tega magistrskega dela, ki sem ga napisala pod mentorstvom prof. Dr. Vekoslava Potočnika in skladno s 1 ...

POMEN PRESTI NIH BLAGOVNIH ZNAMK V KOZMETIKI

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ACADEMIA MARIBOR DIPLOMSKO DELO POMEN PRESTI NIH BLAGOVNIH ZNAMK V KOZMETIKI Kandidat: Metka Brezovnik - Glebov Študentka študija ob delu ...

POZICIONIRANJE TRGOVSKIH BLAGOVNIH ZNAMK PODJETJA MERCATOR

IZJAVA Študentka Vanja Kastelic izjavljam, da sem avtorica tega diplomskega dela, ki sem ga napisala pod mentorstvom prof. dr. Irene Vida , in dovolim objavo ...

PONUDBA UŠESNIH ZNAMK ZA OZNAČEVANJE GOVEDI

NAJVIŠJE CENE KLEŠČ: Tip klešč: GOLIAS Cena brez DDV v € Cena z DDV v € Cena klešč Koda: UZ50 14,17 17,00 Cena nadomestnih igel Koda: UZ60 2,09 2,50 ...

ZAKLJUČNA PROJEKTNA NALOGA MATEJA FLAK - UNIVERZA NA PRIMORSK EM

univerza na primorskem . fakulteta za management koper . koper, 2011. zakljuČna projektna naloga . mateja flak. mateja flak . 2011 . zakljuČna projektna naloga

PONUDBA UŠESNIH ZNAMK ZA OZNAÈEVANJE GOVEDI

Microsoft Word - ponudba_NGorica_UZ_GOV_08.doc - pdfMachine from Broadgun Software, http://pdfmachine.com, a great PDF writer utility!

Ime*in*Priimek*: **

Stran*za*Otroke*http://www.otroci.org*-*Vse*pravi ce*pridržane.*Izdelek*je*avtorsko*delo*in*je*zaščit en*z*zakonom*o* avtorskih*pravicah.*Nepooblaščeno*kopiranje ...

(Microsoft Word - \212PORTNE BLAGOVNE ZNAMKE 1.doc)

V raziskovalni nalogi predstavljava priljubljenost öportnih znamk med u*enci predmetne stopnje Oä Hudinja. Za raziskavo sva uporabljala razli*ne metode kot so ...