Sputtr.com | Alternative Search Engine

Znamke

Brand Protection

2 ©2009 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Confidential Presentation_ID Agenda Introduction Guidance for Channel Partners and End Customers The reality of the market with unauthorized Cisco products What to do in case of unauthorized Cisco products?

FALL//WINTER In synergy with nature since 2002. Made in EU

In synergy with nature since 2002. Made in EU. 19 Sport˙s wear Arthur (jacket) Baptiste (waistcoat) Brice (waistcoat) Celeste (hoodie) Denis (halfzip shirt) Dorian

UPRAVLJANJE BLAGOVNE ZNAMKE V DRUŽBI GORENJE, d.d.

Študentka Valentina Golja izjavljam, da sem avtorica tega diplomskega dela, ki sem ga napisala pod mentorstvom prof. Janeza Damjana in dovolim objavo diplomskega dela na fakultetnih spletnih straneh.

KOLEKCIJA OBUTVE / FOOTWEAR COLLECTION KOLEKCIJA OBUTVE ...

FILOZOFIJA BLAGOVNE ZNAMKE / BRAND PHILOSOPHY KOLEKCIJA ZAŠČITNE OBUTVE / SAFETY FOOTWEAR COLLECTION ABOUTBLU via dell'Industria, 10 35020 Brugine (PD), Italy T +39 049 9713211 - F +39 049 5806906 - info@aboutblu. com aboutblu.com salvagnin.com SEKTORJI DELA ZA UPORABO OBUTVE / SECTORS OF WORK ...

POSTOPEK ZA REGISTRACIJO BLAGOVNE ZNAMKE

V podjetju VentureLab d.o.o. smo za vas pripravili kratek pregled in navodila kako registrirati blagovno znamko: REGISTRACIJA BLAGOVNE ZNAMKE Kaj je blagovna oz. storitvena znamka?

Patenti Znamka Biotec Vegetation Strips je registrirana v ...

Lastnik znamke je Marko Šubic, univ. dipl. in`. gozd. Reference Slovenija • CP Ljubljana, Boncar, november 1984 • CP Ljubljana, Sopot, december 1993 • CP

UVEDBA TRGOVSKE ZNAMKE: PRIMER TEHNIČNIH TRGOVIN MERCATOR

IZJAVA Študentka Tina Bajde izjavljam, da sem avtorica tega magistrskega dela, ki sem ga napisala v soglasju s svetovalcem prof. dr. Majo Makovec Brenčič, in da v skladu s 1. odstavkom 21. člena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah dovolim njegovo objavo na fakultetnih spletnih straneh.

KAKO DO ZNAMKE

*Predgovor Ta priročnik je prvi iz niza Intelektualna lastnina za podjetja, ki ga je izdala Svetovna organizacija za intelektualno lastni-no (WIPO).