Sputtr.com | Alternative Search Engine

Znanstvenika

proizvodnja kemikalija, kemijskih proizvoda od GUme plasTike

Hrvatska je dala dva svjetski poznata znanstvenika, dobit-nika Nobelove nagrade iz područja kemije - dr. Lavoslav Ružička dobio je 1939. godine Nobelovu nagradu za kemi-ju iz područja cikličkih organskih spojeva, a dr. Vladimir Prelog 1975. godine istu nagradu za kemiju u području temeljnih ...

Welcome Welcome to Dubrovnik / Dobrodošli u Dubrovnik

Kao gradonačelnik turistič ke perle Mediterana želim Vam ugodan boravak u Gradu koji je dostignućima svojih pjesnika, književnika, znanstvenika i graditelja duboko utkan u hrvatsku kulturu i baštinu koje su oduvijek svjedočile o njegovoj pripadnosti europskom, uljuđenom i naprednom svijetu.

bronic

(+385 1) 4819 365 e-mail: mihaela@ijf.hr web: http://www.ijf.hr PODRUČJE INTERESA fiskalna decentralizacija, porezni sustav MATIČNI BROJ ZNANSTVENIKA 247201 SADAŠNJI SLUŽBENI POLOŽAJ znastvena suradnica, Institut za javne financije, Zagreb AKADEMSKO OBRAZOVANJE 2008.

BOLESTI CVIJE]A I UKRASNOG BILJA DISEASES OF FLOWERS AND ...

U udžbeniku su prikazana saznanja mnogih stručnjaka i znanstvenika, ali i vlastitog istraživačkog rada. CONTENT The academic textbook Diseases of Flowers and Decorative Plants introduces the most important casual agents of flower and decorative plant diseases to stud ents at all study levels, as ...

BOŽO TEŽAK (1907 - 2007) - KLASIK INFORMACIJSKIH ZNANOSTI

ISSN 1330-0067 Coden: IORME 7 24 To je »kredo« modernog znanstvenika« /9 /. Tim svojim stavom Težak nije relativizirao prirodne znanosti niti ih obezvrijedio, nego je samo opovrgao predrasude XIX. stoljeća koje su se zasnivale na mehanicističkom učenju Laplacea.

PEDIATRIC SURGERY AND UROLOGY VIII. - VIII. INTERNATIONAL ...

Simpozij predstavlja značajniji skup stručnjaka i znanstvenika iz područja dječje kirurgije i urologije stoga Vas pozivamo da svojom nazočnošću i aktivnim sudjelovanjem pridonesete uspjehu simpozija s ciljem spajanja dosadašnjih iskustava i stručnih spoznaja.

CHwB Conf. Tentative schedule 9-IV-2010 print

znanstvenika i diplomata. Kao predsjednik CHwB odbora između 2005 i 2009, Ådahl je dao veliki doprinos razvoju CHwB aktivnosti na zapadnom Balkanu.

PROIZVODNJA KEMIKALIJA, KEMIJSKIH PROIZVODA, FARMACEUTSKIH ...

Hrvatska je dala dva svjetski poznata znanstvenika, dobit-nika Nobelove nagrade iz područja kemije - dr. Lavoslav Ružička dobio je 1939. godine Nobelovu nagradu za kemi-ju iz područja cikličkih organskih spojeva, a dr. Vladimir Prelog 1975. godine istu nagradu za kemiju u području temeljnih ...

Iskustva u pripremi projektnog prijedloga ERC Starting Grant 2009

Broj ERC-StG grantova na 1000 znanstvenika iz zemalja koje su uspješno sudelovale na 1. natječaju: Procjena očekivane vrijednosti za Hrvatsku (N. P.): ≈ 1 grant po natječaju KOLIKO BI HRVATSKA MOGLA BITI USPJEŠNA?

One Century of the Croatian Geological Survey

Povjerenstvo je osnovano nastojanjem i zaslugom Dragutina Gorjanović-Krambergera, našeg sv-jetski poznatog znanstvenika. Stoljeće djelovanja Povjerenstva - Institu-ta ima nezaobilaznu ulogu u razvoju geološke struke u Republici Hrvats-koj, ponajprije izradom geoloških karata različitih mjerila i ...