Sputtr.com | Alternative Search Engine

Zoeloe

AFRICAN MARRIAGE

PlatAfrica 2009 A celebration of the evolution of southern African courtship and marriage rituals and traditions. To help your students get started with their cultural research, we have compiled this document from some of the initial research before the final theme was decided on.

THE DIFFERENCES IN THE SPELLING RULES BETWEEN SOUTHERN AND ...

Microsoft Word - The Linguistic Relationship of Southern and Northern Ndebele Final Word File P.B.Skhosana.doc

Jaarboek stylblad: 2003

AZOE111: BASIESE ZOELOE TAALVAARDIGHEID VIR FARMASIE PK 1×3 1:1 By voltooiing van die module behoort die student in staat te wees om: Zoeloe funksioneel in `n apteek- en klinieksituasie op basiese vlak te kan gebruik; die kongruensiesisteem van Zoeloe binne beperkte naamwoordklasse te herken en op ...

Food habits and food preferences of white and coloured South ...

Die resultate van die studie het daarop gedui dat die sewe etniese groepe (blank, kleurling, Noord-Sotho, Suid-Sotho, Tswana, Xhosa en Zoeloe) in twee groepe verdeel kan word.

The Lexicographic Treatment of **Ideophones in Zulu

Keywords: LEXICOGRAPHY , DICTIONARY , BILINGUAL , CORPUS , FREQUENCY , BANTU , ZULU ( ISIZULU), ENGLISH , IDEOPHONE , SEMANTIC IMPORT , PARAPHRASE , PART - OF - SPEECH MISMATCH Samenvatting: De lexicografische behandeling van ideofonen in Zoeloe.

The Lexicographic Treatment of Quantitative Pronouns in Zulu

In een nieuw Zoeloe-Engels woorden-boekproject wordt dit niet alleen bevestigd, doch wordt ook een stap verder gegaan, met bijzon-dere aandacht voor de microstructuur.

vir bespreking

Gesamentlik gee die Zoeloe, Britse en Indiese tradisies aan die provinsie die kulturele voorsprong wat dit geniet. Die Zoeloe tradisie self is inheems en nie ontleen aan ander kulture nie.

E L T2 - P R - Kuns en kultuur

’n Tradisionele Zoeloe-huis. ’n Tradisionele Xhosa-huis • Teken ’n kleurvolle simmetriese patroon op ’n A4-bladsy soos wat op die

R e ë n b o o g n a s i e

Sê jou sê in Zoeloe: Hallo - Sawubona Totsiens - Sala/Hamba Kahle Dankie - Ngiyabonga Asseblief - Ngicela Sê jou sê in Zoeloe: Hallo - Sawubona Totsiens - Sala/Hamba Kahle Dankie - Ngiyabonga Asseblief - Ngicela R e ë n b o o g n a s i e ... vervolg FEIT Gauteng is 'n Sotho-woord wat plek van goud beteken.

•Navorsingstaak •Dagboekinskrywings •Dialoog •Brief ...

Magiese (magic) beskouings en toorpraktyke is ook 'n integrale deel van die Zoeloe kultuur. Die toordokter of isangoma is 'n gerespekteerde figuur.