Sputtr.com | Alternative Search Engine

Zootekni

TEXEL, MERİNOS VE KIVIRCIK KOYUNLAR İLE ...

Araştırma, Bandırma Veteriner Zootekni Araştırma Kurumu, İnanlı Veteriner ZootekniAraştırma Kurumuve Türkgeldi Devlet Üretme Çiftliğindekikoyunlard:: yapılmıştır.

Besleyici Kolonilere Verilen Ana Arı Yüksüklerinin ...

Besleyici Kolonilere Verilen Ana Arı Yüksüklerinin Sayısı ‹le Hasat Aralı¤ının Kolonilerin Arı Sütü Verimine Etkileri Semiramis KUTLUCA, Ferat GENÇ, Ahmet DODOLO⁄LU Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Erzurum-TÜRK‹YE Gelifl Tarihi : 01.11.1996 Tr. J ...

Kıvırcık, Tahirova ve Karacabey Merinosu Koyunlarında ...

... Tahirova, Kıvırcık, Karacabey Merinosu, Meme özellikleri Relationship Between Udder Measurements and The Linear Scores for Udder Morphology Traits in Kıvırcık, Tahirova and Karacabey Merino Ewes Şeniz Öziş ALTINÇEKİÇ *  Mehmet KOYUNCU * *Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni ...

TÜRKİYEDE ZOOTEKNİ EĞİTİMİNDEKİ DEĞİŞİMLER ...

1 TÜRKİYEDE ZOOTEKNİ EĞİTİMİNDEKİ DEĞİŞİMLER, GELECEK İLE İLGİLİ BAZI GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCELER 1 Prof.Dr.Erdoğan Pekel Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Giriş Bu makalede; Yüksek Ziraat Enstitüsünün kuruluşu, akademik yapısı ve ...

ESMER, HOLŞTAYNVESİMENTALERKEK ...

A. (J. Veteriner Fakültesi, Zootekni Kürsüsü Prof Dr. Emin Arıtürk ESMER, HOLŞTAYNVESİMENTALERKEK DANALARINDABESİKABİLİYErtVEKARKAS ÖZELLİKLERİ* O. Alpan** Feed-lot perform.anceandcareass characteristics in Holstein, Brown and Sim.m.entalyoungbu1ls Summary: Twelve bulls in each of ...

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ ZOOTEKNİ ...

2 Hayvan Beslemede Tavuk Unu Kullanımı ve Önemi Taylan ÖZASLAN Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Adana Özet Tavuk unu, kanatlı kesimhanelerinden elde edilen kesim artıklarından baş, ayak, bağırsak, kan ve diğer iç organların rendering tesislerinde ...

KAHRAMANMARA*^ S‹T«‹ *0MAM ‹N*0VERS*0TES*0

Bˆl. ucan@ksu.edu.tr DoÁ. Dr. Ali KAYGISIZ Zootekni Bˆl. alikaygisiz@ksu. edu.tr Yrd. DoÁ. Dr. M¸cahit PAKSOY Tar*1m Ekonomisi Bˆl. mpaksoy@ksu.edu. tr Dan*1*_manlar Kurulu / Advisory Board Prof. Dr. E. Zeki BA*^KENT KT‹ Orman Fak., Trabzon, T¸rkiye Prof. Dr Fahri YAVUZ A‹ Ziraat Fak., Erzurum, T ...

TÜRKİYE YERLİ EVCİL HAYVAN GENETİK KAYNAKLARI (NATİVE ...

2 Türkiye Yerli Evcil Çiftlik Hayvan Genetik Kaynakları Koruma Çalışmaları "Ulusal Eylem Planı" oluşturulmasına duyulan ihtiyaç Prof.Dr.M.İhsan SOYSAL(Namık Kemal Üniversitesi,Zıraat Fakültesi Zootekni Bl;misoysal@gmail.com) TÜRKİYEDEKİ YERLİ HAYVAN IRKLARI (SIĞIR-KOYUN ...

Zootekni.xlsx

zooteknİ zootekni.xlsx. zooteknİ sr no baŞvuru no baŞvuru tarİhİ adi ve soyadi kpss- p6 puani y. dİl belgesİ yabanci dİl puani aÇiklama sonuÇ 1 81 18.11.2011beste gÜlÇÜr 81.895 kpds 88 sÖzlÜ sinava gİrebİlecektİr.

Conferenceonthe Conservationof Animal Genetic Resources ...

katılımı ile FAO ve Zootekni bölümünce koruma çalışmalarında milli kapasite artırımı, koruma çalışmalarının yönetimi, hayvan genetik kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı konusunda öncelikler