Sputtr.com | Alternative Search Engine

Zvanje

Ime i prezime Zvanje Ustanova e-mail adresa

OPĆI PODACI Ime i prezime Sanjin Gutić Zvanje Asistent Ustanova Prirodno-matematički fakultet e-mail adresa sgutic@pmf.unsa. ba ; sgutic@gmail.com BIOGRAFIJA LIČNI PODACI Adresa: Prirodno-matematički fakultet, Zmaja od Bosne 33-35, 71 000 Sarajevo Telefon: +387 33 279-962 OBRAZOVANJE ...

OPĆI PODACI

OPĆI PODACI Ime i prezime FEHIM KORAĆ Zvanje DOCENT Ustanova Prirodno*matematički fakultet e*mail adresa fkorac@pmf.unsa. ba ; fkorac@bih.net.ba BIOGRAFIJA LIČNI PODACI Adresa: Prirodno*matematički fakultet, Zmaja od Bosne 33*35, 71 000 Sarajevo Telefon: +387 33 279 911 OBRAZOVANJE ...

Ime i prezime Perić

Ime i prezime Perić. N. Miljenko . Zvanje : Redovni profesor . Naziv institucije u kojoj nastavnik radi sa punim radnim vremenom i od kada Univerzitet u Beogradu – Fakultet za fizič

E UROPEAN CURRICULUM VITAE

Ljubljana; Zagreb Ustanova University of Ljubljana and University of Zagreb, Faculty of Economics Zvanje M.A. in Economics Datum 1973. Mjesto ...

BIOGRAFSKI PODACI NASTAVNIKA/SARADNIKA NA ETF-U U ISTOČNOM ...

... Uža naučna oblast Računarstvo I informatika Godina izbora 2006 Institucija Elektrotehnički fakultet u Istočnom Sarajevu Zvanje - docent Uža naučna oblast Računarstvo I informatika Godina izbora 2007 Institucija Državni univerzitet u Novom Pazaru Zvanje ...

Conformity assessment and CE marking ; Environmental impacts ...

PODACI O PREDAVAČU Ime i prezime Vlatka Rajčić Zvanje, znanstveni stupanj Sveučilišni redovni profesor Doktor znanosti, znanstveni savjetnik Adresa stanovanja Maruševečka 2, Zagreb Telefon, fax, +38514639283, +38514828052 Email, web stranica vrajcic@grad.hr , www.info.grad.hr Adresa ...

Izborno ve eFilozofskog fakulteta, 17.09.2007

1 ***** ***** ***** ***** ***** * ***** * **** ***** ***** ***** I **** *****, ***** ***** 1. ***** ***** *****, **** ***** ***** ***** Izborno ve eFilozofskog fakulteta, 17.09.2007 2. /**** ***** 01a*2***** ***** Poslovi , 2.10.2007 3. 4*1 ***** *1* ** 0***, ** **5 ...

X MEĐUNARODNI SALON FOTOGRAFIJE NA TEMU „PRIRODA" 10th ...

... ime kluba i autora, zvanje, adresu i e-mail 5. adresu, napisati na poleđini fotografije. Naziv rada ne sme da bude duži od 20 karaktera. ...

54. Festival igranog filma u Puli

... / first & last name zvanje / profession _____ __ adresa / address drŽava / country _____ ...

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ПРАВНИ ...

( ime i prezime / titula / zvanje / naziv organizacije / status ) KO Dr Olga Cvejić-Jančić, redovni profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu u penziji;