Sputtr.com | Alternative Search Engine

Alkoholizm

ALKOHOLIZM I NARKOMANIA A MAKRO- I MIKROPIERWIASTKI W ...

25 ALKOHOLIZM I NARKOMANIA A MAKRO-I MIKROPIERWIASTKI W BADANIACH DOŒWIADCZALNYCH I KLINICZNYCH Kazimierz Pasternak, Ma³gorzata Kie³czykowska Katedra i Zak³ad Chemii Ogólnej Wydzia³u Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie A LCOHOLISM , DRUG ADDICTION AND MACRO - AND MICROELEMENTS IN ...

MOTYWY PODJÊCIA, KONTYNUOWANIA I UKOÑCZENIA TERAPII U ...

The most important motives to finish the therapy Alkoholizm i Narkomania 2004, Tom 17: nr 3-4, 221-233. 222 were motives connected with treatment itself ...

ST. HYACINTH BASILICA BAZYLIKA p.w. ŚW. JACKA

MAY 10, 2009 ST. HYACINTH BASILICA BAZYLIKA p.w. ŚW. JACKA 3636 West Wolfram Street Chicago, IL 60618 (773) 342-3636 www.bazylikaswietegojacka.org ENGLISH MASS SCHEDULE Under the administration Of the Congregation of the Resurrection Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców Permanent Deacon ...

Nieoksydacyjne metabolity etanolu jako markery ostatniego ...

Alkoholizm jest jednym z najczęstszych uzależnień człowieka. Wcze sne rozpoznanie nadużywania alkoholu mogłoby przyspieszyć mo ment rozpoczęcia leczenia.

DON'T LET THIS PREVENT YOU FROM SEEKING HELP.

*73 9 *drug* and* alcohol* agencies * services directory for drug & alcohol users 2007 9 *DRUG*AND*ALCOHOL* AGENCIES* how*to*access*drug*and*alcohol*services** 73 regional*maps** 78 agency*listing*by*region** 80 drug*and*alcohol*agencies*—*alphabetical*84 how*to*access*drug*and*alcohol ...

Project Northland Minnesota and Project Northland Chicago ...

Alkoholizm i Narkomania (Alcohol and Drug Abuse , in Polish), 32 (3), 339-360. Perry, C.L., & Williams, C.L. (1998). Project Northland: Outcomes of a community-wide adolescent alcohol use prevention trial.

Obraz rodziny w percepcji dzieci w m‡odszym wieku szkolnym ...

153 Obraz rodziny w percepcji dzieci w m‡odszym wieku szkolnym z rodzin z problemem alkoholowym Alkoholizm i Narkomania 2008, Tom 21: nr 2, 153ñ171 '2008 Instytut Psychiatrii i Neurologii Obraz rodziny w percepcji dzieci w m‡odszym wieku szkolnym z rodzin z problemem alkoholowym The ...

A Profile of the Institute of Psychiatry and Neurology in Warsaw

The Institute publishes three journals: Postepy Psychiatrii i Neurologii (Advances in Psychiatry and Neurology) , Alkoholizm i Narkomania (Alcohol and Drug Abuse) ...

NITRIC OXIDE METABOLITES PLASMA LEVEL IN ALCOHOL DEPENDENT ...

Alkoholizm i Narkomania 2004, Tom 17: nr 3-4, 197-209. 198 S TÊ ...

COST ANALYSIS IN ECONOMIC EVALUATION OF METHADONE MAINTENANCE ...

Alkoholizm i Narkomania 2004, Tom 17: nr 1-2, 21-28. 22 przedawkowaniem opiatów. Mo¿e to zmniejszaæ koszty ponoszone przez opiekê spo³eczn¹ i organa sprawiedliwoœci.