Sputtr.com | Alternative Search Engine

Bolnikih

WHAT DO NURSES DO FOR PATIENTS IN THE LAST DAYS OF LIFE? KAJ ...

311c-eng what do nurses do for patients in the last days of life? kaj delajo medicinske sestre pri bolnikih v zadnjih dneh Življenja? izr. prof. dr. majda pahor, univ.dipl. soc.

Zvonko Borovšak – ZDRAVLJENJE S KRVNIMI PRIPRAVKI PRI ...

65 ZDRAVLJENJE S KRVNIMI PRIPRAVKI PRI KRITI^NO BOLNIH GASTROENTEROLO[KIH BOLNIKIH Zvonko Borov{ak Klju~ne besede: sveža zmrznjena plazma, humani albumin, antirombin III, kritična bolezen, gastroenterološka bolezen Izvle~ek.

Nutritional Support in the Perioperative Period

Copyright © 2005 by ESPEN . 1. What is meant by the surgical stress response? In modern medicine, elective and acute surgical procedures are a

Nutritional Support in Liver Disease

• Existing or developing hepatic encephalopathy is not a contraindication to nutrition support with an adequate protein supply. • Patients with cirrhosis have specific metabolic disturbances, but in most patients the usual routes of

in

Pri bolnikih z BHP se po šestih mesecih jemanja zdravila Combodart vrednosti PSA v serumu zmanjšajo za približno 50 %, in to celo v prisotnosti raka na prostati.

CRITICAL ILLNESS MYOPATHY IN PATIENTS WITH CENTRAL NERVOUS ...

289 Strokovni prispevek/Professional article CRITICAL ILLNESS MYOPATHY IN PATIENTS WITH CENTRAL NERVOUS SYSTEM DISORDERS MIOPATIJA KRITIČNE BOLEZNI PRI BOLNIKIH Z OKVARO OSREDNJEGA ŽIVČEVJA Zoran Rodi, 1 Tatjana Filipović, 2 Viktor Švigelj, 2 Mija Meznarič-Petruša, 3 Janez Zidar 1 1 ...

Gorazd Bernard Stokin* IzvleŁek

79 Analiza likvorja pri bolnikih z demenco Cerebrospinal fluid analysis in dementia patients Gorazd Bernard Stokin* IzvleŁek SpecifiŁnost kliniŁnih diagnoz najpogostejıih bolezni, ki povzroŁajo

Aberantni kriptni fokusi kot napovedni kazalci kolorektalnega ...

in so pogostejši pri bolnikih s sporadičnim KRK kot pri bolnikih z familiarno adenomatozno po lipozo (FAP), medtem ko so displastični pogo stejši pri bolnikih s FAP.

Vpliv protivnetnega zdravljenja zglukokortikosteroidi na ...

Pri bolnikih zast-mo prevladuje Th 2-podtip limfocitov T pomagalk, ki zizlo~anjem limfokinov (IL-4, IL-5, IL-10) pospe{ujejo alergijsko reakcijo (tvorbo IgE, zorenje eozinofilcev in tkivnih bazo-filcev ter razvoj IgE vmembrani tkivnih bazofilcev).

SCIENTIFIC PROGRAMME

17.50 – 18.00 Kakovost življenja pri bolnikih z ortotopsko neovez iko Quality of life in patients with ortotopic neobladd er I. Vukovi ć, S. Mi